search

TSKB A.Ş.’nin sermaye ve ortaklık yapısı nasıldır?

Sermaye ve ortaklık yapımıza ulaşmak için tıklayınız.

TSKB A.Ş. Yönetim Kurulu kimlerden oluşmuştur?

Yönetim Kurulu üyelerimize ulaşmak için tıklayınız.

Banka’nın yıllık faaliyet raporlarına nereden ulaşabilirim?

Faaliyet Raporları sayfasına ulaşmak için tıklayınız.

TSKB A.Ş’nin ana sözleşmesine nereden ulaşabilirim?

Ana sözleşmemize ulaşmak için tıklayınız.

TSKB A.Ş.’nin hedefi nedir?

TSKB A.Ş'nin hedeflerine ulaşmak için tıklayınız.

TSKB’nin her bir hisse sahibi eşit oy hakkını temsil ediyor mu?

TSKB A.Ş’de her bir hisse sahibi eşit oy hakkını temsil etmektedir, imtiyazlı hisse yoktur. 

TSKB’nin konsolidasyona tabi ana iştirakleri nelerdir?

TSKB A.Ş. ve finansal kuruluşları olan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tam konsolidasyon, İş Finansal Kiralama A.Ş., İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş. öz kaynak yöntemi kullanılarak konsolidasyona tabi tutulmaktadırlar.

TSKB Genel Kurul Toplantısı ne zaman yapılmaktadır?

Olağan Genel Kurul toplantıları TTK'nin 364'ncü maddesi çerçevesinde yılın ilk üç ayı içerisinde olağan olarak toplanmaktadır. Olağanüstü durumlarda ise herhangi bir tarihte gerekli prosedürler izlenerek Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmaktadır.

TSKB A.Ş.’nin ÇSY konularında hedefleri nelerdir?

Sürdürülebilir Bankacılık sayfasına ulaşmak için tıklayınız.

TSKB A.Ş’nin ÇSY performansına ilişkin derecelendirme notlarına nereden ulaşabilirim?

Sürdürülebilirlik Notu sayfasına ulaşmak için tıklayınız.