search

2009 yılında yayınladığımız sürdürülebilirlik raporuyla Türk finans sektöründe bir ilke imza attık. 2013 yılındaki GRI A+ onaylı raporumuz da yine bir ilk olma özelliği taşıyor. 2015 yılı itibarı ile GRI G4 formatında hazırladığımız sürdürülebilirlik raporumuzdan sonra 2016 yılı itibarıyla finansal ve sürdürülebilirlik performansımızı Entegre Rapor ile sunmaya başladık. 2018 tarihinden bu yana entegre faaliyet raporlarımızla Türk finans sektöründeki öncü rolümüzü koruyoruz.

TSKB 2023 Entegre Faaliyet Raporu

TSKB 2022 Dijital Entegre Faaliyet Raporu

TSKB 2022 Entegre Faaliyet Raporu

TSKB 2021 Entegre Faaliyet Raporu

TSKB 2021 Dijital Entegre Faaliyet Raporu

TSKB 2020 Entegre Faaliyet Raporu

TSKB 2019 Entegre Faaliyet Raporu

TSKB 2018 Entegre Faaliyet Raporu

TSKB 2017 Entegre Rapor

TSKB 2016 Entegre Rapor

TSKB 5. Sürdürülebilirlik Raporu

TSKB 4. Sürdürülebilirlik Raporu

TSKB 3. Sürdürülebilirlik Raporu

TSKB 2. Sürdürülebilirlik Raporu

TSKB 1. Sürdürülebilirlik Raporu

TSKB İklim Raporları

2023 TSKB İklim Raporu

2021 TSKB İklim Riskleri Raporu

Global Compact

2010 yılında Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesini (Global Compact) imzalayarak ilk İlerleme Bildirimimizi (COP) 25 Mayıs 2011 tarihinde yayınladık. O yıldan bugüne yıllık COP raporlaması yapıyoruz. 2016 yılı sonrası ilerleme bilgilerimizi ise entegre faaliyet raporumuz kapsamında paylaşmaya başladık.

TSKB COP Raporları

TSKB COP Report 2014

TSKB COP Report 2013

TSKB COP Report 2012

TSKB COP Report 2011