search

Bizi Tanıyın

1950 yılında, Türkiye'nin ilk özel kalkınma ve yatırım bankası olarak İstanbul'da kurulduk.

Kurulduğumuz günden bu yana Türk bankacılık sektöründe, uzman bankacılık anlayışımız, finans, ekonomi ve mühendislik alanlarındaki güçlü ekiplerimizle fark yaratıyoruz. Global kabul görmüş sürdürülebilirlik ve kapsayıcılık prensiplerini kurumsal bankacılık, yatırım bankacılığı ve danışmanlık iş kollarının tamamına entegre etmiş bir kurum olarak reel sektörün dönüşümünde aktif rol oynuyoruz.

Uluslar üstü finans kurumları, uluslararası kalkınma ajansları, dünya çapında bankalar ve finans kuruluşları ile etkin iş ortaklıklarımızla, nitelikli ve temalı global fonları Türk iş dünyasının geleceği koruyan yatırımları ile buluşturuyoruz.

Farklı sektörlerdeki müşterilerimizin ihtiyaçlarına özel tasarlanmış finansman modellerimizle BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına somut katkı sağlıyoruz. Finanse ettiğimiz tüm projelerin çevresel ve sosyal risklerini etkin şekilde ölçüyor, yüksek riskli yatırımlara finansman sağlamama yönündeki taahhüdümüzü kararlı şekilde sürdürüyoruz.

Etkin bir yatırım bankası olarak, müşterilerimizi alternatif finansman olanaklarıyla buluştururken, uluslararası standartlardaki hizmet anlayışımızla Türkiye Sermaye Piyasalarına yenilikçi enstrümanlar kazandırmaya devam ediyoruz.

Sektörde TSKB

Bir Türkiye İş Bankası iştirakiyiz

  • İş Bankası grubunun (Türkiye İş Bankası, Milli Reasürans, Anadolu Anonim Türk Sigorta ve Anadolu Hayat Emeklilik) toplam pay oranı %51,37’dir.
  • Banka’nın fiili dolaşımdaki pay oranı 40,69’dur.

Faaliyetlerimizi İstanbul’daki Genel Müdürlüğü ve Ankara Şubesi aracılığı ile yürütüyoruz.

Türkiye İş Bankası A.Ş. %47,68
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O %8,38
Fiili Dolaşımdaki Paylar ve Diğer Ortaklar %43,94
Toplam %100,00

Global piyasaların itibarlı bir finans kurumuyuz

Dünya Bankası’nın aktif olarak yer aldığı kuruluş günlerimizden bu yana uluslar üstü finans kurumları başta olmak üzere küresel piyasaların lider katılımcıları ile sürekli iş birliği içinde çalışıyoruz. Global finans piyasalarında sürdürülebilir bankacılık modelimiz ve bu alandaki somut başarılarımızla ayrışıyoruz. 

Önemli iş ortaklarımız olan; Dünya Bankası (IBRD), Avrupa Yatırım Bankası (EIB), Alman Kalkınma Bankası (KfW), Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB), İslam Kalkınma Bankası (IsDB), Fransız Kalkınma Ajansı ( AFD), Çin Kalkınma Bankası (CDB), Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (CEB), Japon Uluslararası İşbirliği Bankası (JBIC), Uluslararası Finans Kurumu (IFC), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Avusturya Kalkınma Bankası (OeEB) gibi finans kurumlarından sağladığımız nitelikli fon kaynaklarını Türk iş dünyasının yatırımları ile buluşturuyoruz.

Sürdürülebilir bankacılığın Türkiye’deki rol modeliyiz

Sürdürülebilirlik kavramını ekonomik, çevresel ve sosyal eksenlerde benimsemiş, içselleştirmiş ve çok sayıda inisiyatifi hayata geçirmiş bir banka olarak bu alanda sadece yurt içinde değil yurt dışında da adımızdan söz ettiriyoruz.

BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını merkeze alan bankacılık modelimiz ve tüm sermaye öğelerimizle ülkemizin kapsayıcı, düşük karbonlu, iklim ve çevre dostu bir üretim anlayışına geçişi için kesintisiz destek veriyoruz.

Yenilenebilir enerji, enerji ve kaynak verimliliği, çevre, kadın istihdamı ve gelişmekte olan bölge yatırımlarına özel olarak sunduğumuz finansman modellerinin yanı sıra tüm proje değerlendirme süreçlerinde çevresel ve sosyal risk faktörlerini ölçüyor, geleceğimiz için risk teşkil eden yatırımları finanse etmiyoruz.

Tüm bu başarılı uygulamalarımızla Avrupa ve Asya Bölgesi’nde sürdürülebilirlik alanında ödüllere layık görülen itibarlı finans kurumları arasında yer alıyoruz.