search

159 projeye finansman sağladık.

Demir çelik, çimento, tekstil, alüminyum, otomotiv yan sanayi, kimya sektörlerindeki firmalara bugüne kadar enerji ve kaynak verimliliği, üretim süreçleri ve atık yönetimi gibi alanlarda bugüne kadar toplam 159 projeye finansman sağladık.

Enerji Verimliliği

Enerjide dışa bağımlılığı azaltıcı yatırımların başında gelen enerji verimliliği projeleri ile enerji yoğunluğu yüksek sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler yüksek oranda enerji tasarrufu sağlayarak üretim maliyetlerini ve karbon emisyonlarını düşürebilmektedirler.

2008 yılından bugüne kadar demir-çelik, çimento, otomotiv, petrokimya gibi sektörlerde finanse ettiğimiz pek çok enerji verimliliği projesi sayesinde oluşturduğumuz deneyimi bu alanda yatırım yapmak isteyen müşterilerimize aktarıyoruz.

Enerji Verimliliği Projelerinde Öne Çıkan Başlıklar

 • Atık Isıdan Enerji Üretimi
 • Enerji Verimli Teknolojiler
 • Tesis Modernizasyonu
 • Yeşil Bina
 • Enerji Optimizasyonu
 • Aydınlatma
 • Dijital Dönüşüm

Kaynak Verimliliği

2013 yılından bu yana ülkemiz özel sektöründe kaynak verimliliğinin artırılmasına yönelik çalışmalarımızla orta ve uzun vadeli fonlama imkânları sunuyoruz.

Kaynak verimliliği yatırımları ile ham madde, enerji ve su gibi doğal kaynakları daha verimli kullanılabilir, daha az girdi ile daha çok değer yaratılabilir.

Kaynak Verimliliği Projelerinde Öne Çıkan Başlıklar

 • Su Verimliliği
 • Atık Yönetimi
 • Hammadde ve Enerji Optimizasyonu
 • Döngüsel Ekonomi
 • Sürdürülebilir Teknolojiler Kaynak Verimliliği