search

Müşterilerimiz için en uygun ortaklık modelini ve ortak adaylarını tespit ederek sürecin etkin bir şekilde yönetilmesini sağlıyoruz.

Firmaların paylaşarak büyüme, risklerin ve getirilerin etkin yönetimi, bilgi ve uzmanlık transferi ile verim artışı sağlanması gibi amaçlarla gerçekleştirdikleri birleşme ve satın alma projelerinde, sahip olduğumuz eşsiz deneyim, geniş ilişki ağımız ve derin sektörel bilgimizle fark yaratıyoruz.

Stratejik Ortaklıklar

Firmaların kendileriyle aynı veya benzeri işleri yapan yerli ya da yabancı firmalar ile gerçekleştirdiği uzun vadeli stratejik ortaklıklarla ilgili tüm süreçlere uzmanlığımızı katıyor, müşterilerimizin bu ortaklıklarla yaratılan sinerjiyle, finansal olarak güçlenmesini, farklı piyasalara erişim yetkinliğinin artmasını ve teknik bilgi birikimini ileriye taşımasını sağlıyoruz.

Finansal Ortaklıklar

Özel sermaye ve girişim fonlarının (private equity ve venture capital) firmalara yatırım yaparak oluşturduğu finansal ortaklıklara yönelik hizmetlerimizle müşterilerimin büyümesine katkı sağlıyoruz. Yapısı itibariyle sınırlı süreli ortaklıklar olup bir süre sonra çıkış gerçekleştirilen bu süreçte aktarılan fonlarla firmanın iş planının hızlanmasına, zenginleşmesine, planlanan yatırımların ivedilikle gerçekleşmesine,  karlılığın artırılarak büyümenin sağlanmasına katkı veriyoruz.

Ortaklık Modelleri

“Satıcı Taraf” danışmanınız olarak sunduklarımız  

 • Stratejinin belirlenmesi ve sürecin planlanması
 • Firma değer tespitinin yapılması
 • Ortaklık modelinin teknik, mali ve hukuki açıdan kurgulanması
 • Tanıtım hazırlıkları
 • Potansiyel ortaklar ile temasların başlatılması
 • Alt danışmanların koordine edilerek gerekli müzakere zemininin oluşturulması
 • Potansiyel ortaklar ile detaylı müzakere süreci
 • Tekliflerin değerlendirilmesi

“Alıcı Taraf” Danışmanınız olarak sunduklarımız

 • Alım sürecinin müzakere masasının karşı tarafından takip edilmesi
 • Analiz ve değerleme çalışmaları
 • Bağlayıcı olan ve olmayan tekliflerin sunulması
 • Satın alma ve sonrasında satın alım finansmanına ilişkin destek verilmesi