search

Sürdürülebilir Bankacılık

Geleceği koruyan yatırımların bankasıyız

Detay

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına bağlantılı kredi oranımız %93

Türkiye’nin yenilenebilir enerji gücünün %15’ini finanse ediyoruz

Finanse ettiğimiz yatırımlar ile Türkiye’de her yıl 16,39 milyon ton CO2 emisyon azaltımı sağlıyoruz

Türkiye’nin ilk karbon nötr yerleşkesine sahip bankasıyız

Türkiye’nin ilk iklim riskleri raporu yayınlayan bankasıyız

Sustainalytics ESG risk notumuzla kendi kategorimizde Türkiye’de 1., uluslararası kalkınma bankaları arasında 9. ve global bankalar arasında 10. sıradayız

Türk Sermaye Piyasalarındaki ilk Sürdürülebilir Sukuk İhracına aracılık ettik

Türkiye’nin ilk SKA kredi modeline sahibiz

1990’lı yıllardan bu yana sürdürülebilir bankacılık alanında kararlı adımlar atıyor, Türk finans sektöründe hayata geçirdiğimiz yenilikçi uygulamalarla ayrışıyoruz.

2000’li yılların başında global kabul görmüş sürdürülebilirlik prensiplerini tüm bankacılık süreçlerimize entegre ettik. Üst yönetimden başlayarak sahiplendiğimiz ve geniş katılımlı bir Sürdürülebilirlik Komitesi ile yönettiğimiz sürdürülebilirlik faaliyetlerimizde ekonomik kalkınma, çevresel etki ve sosyal kapsayıcılık ekseninde somut değer yaratma vizyonuyla ilerliyoruz. 

Ulusal ve global arenada pek çok inisiyatifle beraber çalışıyor, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını merkeze alan bankacılık modelimizle 17 SKA’nın 9’una doğrudan katkı sağlıyoruz. Finansal, çevresel ve sosyal performansımızla gelecek hedeflerimizi her yıl yayınladığımız entegre faaliyet raporlarımızın yanı sıra TCFD İklim Riski, CDP Karbon Saydamlık gibi farklı raporlamalarımızla paydaşlarımızın bilgisine sunuyoruz.

Odak alanlarımızda geliştirdiğimiz uzun soluklu sosyal sorumluluk projelerimiz ve iştirak şirketlerimizle paylaştığımız ortak hedeflerle sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınma yönündeki etkimizi sürekli artırmaya ve geliştirmeye devam ediyoruz.

İş dünyasının yeşil dönüşümüne tüm sermaye öğelerimizle destek vermeye ve Türk finans sektörüne ve sermaye piyasalarına sürdürülebilir finans alanında yeni enstrümanlar kazandırmaya devam edeceğiz.

2022

Yapay zeka destekli dijital 2022 Entegre Faaliyet Raporumuz yayında!

Şimdi Ulaşın
Faaliyet Raporu

Desteklediğimiz sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınma hedefleri

Çalışma
Gerçekleştirilen Hedef
Karşılık Geldiği SKA Hedefi
Yatırım ve Apex Kredilerinin Portföydeki Payı
%69
No Poverty Gender Equality Affordable And Clean Energy Decent Work And Economic Growth Industry, Innovation And Infrastructure Reduced Inequalities Responsible Consumption And Production Climate Action Life Below Water Life On Land Partnerships For The Goals
Kadın Çalışan Oranı
%53
Gender Equality Decent Work And Economic Growth Reduced Inequalities
SKA Bağlantılı Kredilerin Toplam Portföy İçerisindeki Oranı
%92
No Poverty Good Health and Well-Being Quality Education Gender Equality Clean Water and Sanitation Affordable And Clean Energy Decent Work And Economic Growth Industry, Innovation And Infrastructure Reduced Inequalities Sustainable Cities and Communities Responsible Consumption And Production Climate Action Life Below Water Life On Land Partnerships For The Goals
TSKB Ekonomik Araştırmalar
477
Zero Hunger Gender Equality Industry, Innovation And Infrastructure Climate Action Partnerships For The Goals
Fırsat Eşitliği Kredileri ile İlave Kadın İstihdamı
1.700'den fazla
Gender Equality Decent Work And Economic Growth Reduced Inequalities

Sürdürülebilirlikte Son Gelişmeler

news
BLOG — SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
Engelsiz Yaşam İçin İstihdam
07.12.2020 — 3 dk Okuma
news
BLOG — SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
Sürdürülebilirlik rotasını netleştirme zamanı
14.04.2021 — 3 dk Okuma
news
BLOG -- SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
Sürdürülebilirlik Gündeminde Neler Var?
31.03.2021 — 3 dk Okuma