search

TSKB olarak iş birliği içinde çalıştığımız küresel vizyona sahip uluslararası kalkınma finansmanı kurumları ile ülkemize çevre, iklim değişikliği, sosyal etki, yenilenebilir enerji gibi alanlarda nitelikli kaynak sağlıyoruz.

Son 20 yılda sürdürülebilir kalkınma yatırımlarının finansmanına öncülük etmiş bir banka olarak Birleşmiş Milletler tarafından ortaya konan “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını ilk günden bu yana benimsiyor, strateji ve iş modelimize entegre ederek yarattığımız değeri Entegre Faaliyet Raporu’muzda paydaşlarımıza sunuyoruz.

Ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına dönük katkımızı her geçen gün büyütüyoruz. Toplam kredi portföyü için SKA bağlantılı kredilerin payı %91, iklim ve çevre bağlantılı SKA'lara katkı sağlayan kredilerin payı ise %60'dır. Sürdürülebilirliğin finansmanı doğrultusunda yaptığımız yönlendirmeler ve aldığımız aksiyonlar ile finansman sağladığımız firmalarda duyarlılığın/farkındalığın artmasına da katkı sağlıyoruz. Sağladığımız kredileri sadece kredi değerlendirme gözüyle değil sürdürülebilirlik bakış açısıyla da değerlendiriyoruz.

Enerji ve kaynak verimliliği kapsamında kimya, otomotiv, çimento, maden, enerji, çelik, tekstil sektörlerinde finanse edilen toplamda 156 projeyle de karbon salımı azaltımının yanında hammadde, su ve atık geri kazanımı sağlanmasına destek veriyoruz.

Bu projelerin finansmanıyla doğal kaynakların daha verimli kullanılmasını, daha az atık oluşturulmasını, atıkların tekrar kullanılabilmesini ve bu sayede daha az karbon salımı oluşturularak maliyetlerin düşürülmesini hedefliyoruz.

TSKB olarak finanse ettiğimiz yenilenebilir enerji santralleri Türkiye’nin YE kurulu gücünün %15’ine denk geliyor. Sayısı 388 adete, toplam kurulu gücü 8.312 MW düzeyinde bu projelerle ülkemizin yıllık karbondioksit emisyonunun 16.39 milyon ton azaltılmasına katkı sağlıyoruz.

2016 yılından bu yana programa dahil ettiğimiz firmalarda çok hızlı bir gelişim sağladık.

Politikalar, eğitim, çalışma koşulları, yönetimde temsil gibi gelişim alanlarında kaydedilen performans artışı ise %27,9 oranlarına ulaştı.

Kadın çalışan ve yönetici oranları %50’nin üzerinde olan bir banka olarak WEP’s protokolünün ilk imzacıları arasında yer alıyoruz. Cinsiyet eşitliği alanındaki iyi uygulamalarımızla 2018 yılında KAGİDER-Dünya Bankası ortak girişimi olan FEM (Fırsat Eşitliği Modeli) Sertifikasyonu almaya hak kazandık. İştirak şirketlerimizi ve kredi sağladığımız firmaları da bu sertifikasyonlar yönünde destekliyoruz.

Ekonomik araştırma raporlarımız, www.cevreciyiz.com sürdürülebilirlik kanalımız, TSKB Blog ve Yeşil Kuğu İklim Platformu kapsamındaki yayınlarımızla sürdürülebilirlik gündeminin nabzını tutuyor, Türk iş dünyasının yeşil dönüşümüne finansal desteklerimizin yanı sıra bilgi desteği sunmayı da sorumluluğumuzun ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz.