search

Ülkemizin geleceğine sağlık ve eğitim yatırımlarımızla değer katıyoruz. 

Eğitim

Ülkemizin her türlü ekonomik ve teknolojik değişime ayak uydurarak, sürdürülebilir bir şekilde büyümesi ve gelişmesi için modern ve yüksek donanımlı eğitim kurumları kritik önem taşır.

Eğitim alanında gerek yatırım, gerek modernizasyon projelerinde sunduğumuz orta-uzun vadeli finansman modelleri ile ülkemizin geleceğine katkı sağlıyoruz.

Sağlık

Sağlık sektörünün her geçen gün gelişmesi, kalite standartlarının yükselmesi ve bu alandaki rekabetin artması ile birlikte TSKB olarak nitelikli hastane yatırımları, mevcut hastanelerin yenilenmesi ve modernizasyonu, yüksek montanlı cihaz ve ekipman alımlarında sağladığımız finansman paketleri ile Türkiye’de sürdürülebilir ve kaliteli sağlık hizmetlerinin sağlanmasına destek veriyoruz.