search

Ekonomisi kalkındıkça daha fazla enerjiye ihtiyaç duyan ve yeterli rezerve sahip olmadığı için enerji ithalatına yüksek montanlı döviz ödemeleri yapan ülkemizin geleceği açısından yenilenebilir enerji özel önem taşımaktadır.

TSKB orta ve uzun vadeli kaynakları ile 2002 yılından bu yana, ülkemizde yenilenebilir enerji alanında gerçekleştirilen projeleri desteklemektedir.

Kaynak ayırdığımız enerji projeleri, hidroelektrik santrallerinden güneş, rüzgar, biyokütle ve jeotermal enerji santraline kadar çeşitlilik göstermektedir. Kaynak aktardığımız toplam 387 proje için öngörülen toplam güç 8.294 MW düzeyindedir.

TSKB’nin kaynak aktardığı enerji projeleri, Türkiye’nin toplam kurulu yenilenebilir enerji gücünün %15’ini temsil etmektedir.

2021 yıl sonu itibarıyla TSKB’nin finansman sağladığı enerji projelerinin %91’i üretime başlamıştır.

Jeotermal Geliştirme Projesi – Ek Finansmanı Kredisi kapsamında finanse edilecek jeotermal projelerinde uygulanacak çevresel ve sosyal çerçeve dokümanlarına ulaşmak için tıklayınız.