search

Kurumsal Bankacılık

Kurumsal krediler ve proje finansmanı hizmetlerimizle farklı sektörlerdeki sürdürülebilir projeler için nitelikli finansman desteği sağlıyoruz.

Kurulduğumuz günden itibaren uluslar üstü finans kurumları, uluslararası kalkınma ajansları, dünya çapında bankalar ve finans kuruluşları ile iş ortaklıkları geliştiriyoruz. Global fonları, yatırımların ve işletme sermayelerinin ihtiyaçları doğrultusunda iş dünyası ile buluşturuyoruz.

Sürdürülebilirliğin Finansmanı

Sürdürülebilirlik kavramını tüm bankacılık hizmetlerimize entegre ederek; iş dünyasının geleceği koruyarak üretmesini ve büyümesini destekliyoruz.

Sürdürülebilirlik kavramını; ekonomik, çevresel ve sosyal eksenlerde benimseyerek ve çok sayıda inisiyatifi hayata geçirerek Avrupa bölgesinde sürdürülebilirlik alanında öncü finans kurumları arasında yer alıyoruz.

Sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda yatırım ve işletme sermayesi ihtiyaçlarına ilişkin finansman sağlamaya devam ederek ülkemizin kalkınmasına destek oluyoruz.

Desteklediğimiz sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınma hedefleri

Çalışma
Gerçekleştirilen Hedef
Karşılık Geldiği SKA Hedefi
Yatırım ve Apex Kredilerinin Portföydeki Payı
%69
No Poverty Gender Equality Affordable And Clean Energy Decent Work And Economic Growth Industry, Innovation And Infrastructure Reduced Inequalities Responsible Consumption And Production Climate Action Life Below Water Life On Land Partnerships For The Goals
Kadın Çalışan Oranı
%53
Gender Equality Decent Work And Economic Growth Reduced Inequalities
SKA Bağlantılı Kredilerin Toplam Portföy İçerisindeki Oranı
%92
No Poverty Good Health and Well-Being Quality Education Gender Equality Clean Water and Sanitation Affordable And Clean Energy Decent Work And Economic Growth Industry, Innovation And Infrastructure Reduced Inequalities Sustainable Cities and Communities Responsible Consumption And Production Climate Action Life Below Water Life On Land Partnerships For The Goals
TSKB Ekonomik Araştırmalar
477
Zero Hunger Gender Equality Industry, Innovation And Infrastructure Climate Action Partnerships For The Goals
Fırsat Eşitliği Kredileri ile İlave Kadın İstihdamı
1.700'den fazla
Gender Equality Decent Work And Economic Growth Reduced Inequalities