search

Cap (Tavan) Anlaşması

Piyasa beklentileri ve ticari karakteri nedeniyle sabit faizle borçlanmak yerine değişken faizle borçlanırken olası faiz yükümlülüğünün belirli bir seviyenin üzerine çıkmasını istemeyen müşterilerimiz için sunduğumuz bir türev üründür.

Cap (Tavan) anlaşması esas olarak, borcun faiz ödeme tarihlerine denk gelen bir Avrupa tipi alım opsiyonudur. Tavan anlaşmalarında, taraflarca borcun faiz ödeme dönemlerini kapsayacak bir faiz oranı üst limiti (tavanı) belirlenmektedir. Bu oran, kullanım fiyatı (strike price) olarak adlandırılmaktadır.

Cap işlemleri sayesinde sabit faizle borçlanmak yerine değişken faizle borçlanabilirken tavan (Cap) satın almak yoluyla aşırı faiz yükselmelerinden korunabilir, faizler düştüğü takdirde ise avantaj sağlayabilirsiniz.

Floor (Taban) Anlaşması

Müşterilerimizin ödeyeceği değişken faiz oranının belirli bir limitin altına inmesi halinde, bu limit ile maliyet arasındaki farkı ödeme taahhüdünde bulunduğumuz bir türev üründür.

Hem cap hem de floor pozisyonunun aynı anda kullanıldığı anlaşmalara ise collar denmektedir.

Vadeli işlemlerin vergilendirmesi ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.