search

Stratejimiz doğrultusunda çalışanlarımız ile kurum kültürümüz arasında köprü kuruyoruz.

Bankanın stratejik hedeflerine doğru ilerlerken tüm rollerin bu hedeflere paralel bir şekilde yönlendirilmesini, çalışanların performanslarının bu hedeflere göre yönetilmesini ve gelişiminin takip edilmesini etkin bir Performans Yönetimi ile sağlıyoruz.

Performans Yönetimi sürecinde kurum stratejimiz, çalışanlarımız ve kültürümüz arasında bir köprü kurup bu unsurları birbirleriyle uyumlu hale getiriyoruz. Organizasyonun etkinliği, çalışan verimliliği ve iş hedeflerinde başarıyı bu şekilde artırıyoruz. 

Performans Yönetimi Kurum Karnesi’nden başlayarak, fonksiyonlar arasındaki uyumu ve ortak hedef mantığı ile iş birliğini artırmayı hedefleyen etkileşimli bir metodoloji ile hesaplanıyor. Bu metodoloji ile her temel performans göstergesi bazında, tüm fonksiyonlara aynı yöntemle atanan ve ölçümlenen sayısal hedeflerden oluşan bir sistem ile yürütülüyor. Bu hedefler yıl içinde takip ediliyor gerekli değişiklikler ve aksiyonlar alınıyor. Yılın sonunda gerçekleştirilen hedeflerle karşılaştırılarak performans dağılımı belirleniyor.