search

Döngüsel ekonomi teması ile TSKB, döngüsel ekonomiye yönelik yatırımlara aracılık etmeyi, emisyon azaltımına katkı sunmayı ve döngüsel ekonomi bilincini arttırmayı amaçlamaktadır. Doğrudan döngüsel ekonomi yatırımlarının finansmanına paralel olarak, emisyon azaltımına katkı sağlayan projeleri de döngüsel ekonomi bilincini arttıracak aksiyon planları ile birlikte destekliyoruz.

Ölçme ve gelişim metodolojileri içeren kredi modelimiz, mühendislik ve teknik danışmanlık yetkinliklerimizden aldığımız güçle, döngüsel ekonomiye geçiş sürecinde ülkemiz yatırımlarına nitelikli katkı sağlıyoruz.

Amaçlarımız

  • Üretim süreçlerinde hurda ve dönüştürülmüş ürün kullanımının artırılması
  • Döngüsel Ekonomi uygulamalarının benimsenmesi
  • Yenilenebilir Enerji kaynaklarına geçiş
  • CO2 azaltımı