search
Türkiye İş Bankası A.Ş. %47,68
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O %8,38
Fiili Dolaşımdaki Paylar ve Diğer Ortaklar %43,94
Toplam %100,00
  • İş Bankası grubunun (Türkiye İş Bankası, Milli Reasürans, Anadolu Anonim Türk Sigorta ve Anadolu Hayat Emeklilik) toplam pay oranı %51,37’dir.
  • Banka’nın fiili dolaşımdaki pay oranı 40,69’dur.