search

ÇSY Etki Değerlendirmesi 

Günümüzde finansal performans şirket yönetimlerinin yegane amacı olmaktan çıkmış; faaliyetler kaynaklı çevresel, sosyal ve yönetişimsel (ÇSY) etkiler hem yasal yükümlülükler, hem de paydaşların beklentileri doğrultusunda şekillenmektedir.

ÇSY Etki Değerlendirmesi ile günlük operasyonların, yapılmış ve yapılması planlanan yatırımların çevresel, sosyal ve yönetişim boyutları mercek altına alınarak firmanın iş akışları, saha uygulamaları ve yönetsel yaklaşımları incelenir.

Enerji, su, emisyon ve atık yönetimi gibi çevresel unsurlar; kapsayıcılık, eşitlik, kariyer gelişimi, eğitim ve iş sağlığı gibi sosyal unsurlar; yönetim sistemleri, denetim, adil ticaret, iş etiği ve paydaş ilişkileri gibi yönetişimsel unsurların tamamı ele alınarak firmanın daha olumlu bir ÇSY performansı göstermesine yardımcı olacak görüş ve öneriler sunulur. Bu sayede iş dünyasının odak noktalarından olan sürdürülebilirlik, iklim krizi, enerji ve kaynak verimliliği gibi konularda müşterinin doğru yönde adımlar atması desteklenir.

ÇSY Etki Değerlendirmesi bağımsız bir rapor olarak hazırlanabileceği gibi, “Finansal Strateji Raporu” danışmanlığı kapsamında bütünleşik bir çalışma olarak da hazırlanabilmektedir.