search

Finansal Fizibilite Hizmetleri

Finansal Fizibilite danışmanlığı çerçevesinde yatırımınızın veya projenizin zayıf ve güçlü yönleri ile yaratabileceği fırsatları ve oluşabilecek muhtemel tehditleri analiz ederek projeye ait getiri götürü ölçümlemesi yapmayı hedefliyoruz.

Belirli bir yatırım projesi veya portföyü özelinde kullanılacak kaynağın, orta/uzun vadede sağlayabileceği ekonomik faydayı analiz ederek, söz konusu yatırım projesinin uygulanabilirliğini ölçüyoruz.

Bu hizmetimizle gerçekleştirmeyi planladığınız yatırıma dair objektif ve profesyonel bir bakış açısıyla hazırladığımız fizibilite raporunda her türlü riski ve detayları ortaya koyuyor, kaynaklarınızı verimli kullanmanıza olanak sağlıyoruz.

Finansal Check-up

Uzman finansal danışmanlarımızla şirketinizin mevcut mali yapısını inceleyerek; satış, kârlılık, işletme sermayesi, finansman yapısı gibi detayları içerecek şekilde finansal analiz çalışması gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmayı müşteri ziyaretleri ile pekiştirerek şirketin genel sağlık düzeyinin tespit edilmesini sağlıyoruz.

Mali tablo analizlerine ek olarak nakit akış performansına ve şirketinizin finansal süreçlerinin nasıl yönetildiğine dair genel bir gözlemde bulunup, finansal süreçlerinize dair bir risk değerlendirmesi de hazırlıyoruz.

Finansal Check-up danışmanlığımız kapsamında şirketinizin finansal performansını objektif bir gözle değerlendirebilmenize ve gelişime açık noktalarda doğru aksiyonları alabilmenize yardımcı oluyoruz. 

Finansal Performans Yönetimi

Finansal Performans Yönetimi danışmanlığımızla şirketinizin mevcut mali yapısını detaylı olarak inceliyor, finansal performansı ve genel sağlık düzeyini tespit ediyor ve aynı ya da benzer sektör oyuncularıyla kıyaslama analizi gerçekleştiriyoruz.

Finansal performans yönetim kriterlerinin kurum stratejileri göz önünde bulundurularak belirlenmesinin yanı sıra firmanızın güçlü yönlerine ve gelişime açık alanlarına ilişkin önerilerde de bulunuyoruz.

Bu analiz ve önerilerle şirketinizin finansal performansına etki edecek unsurları, objektif bir bakış açısı ile tespit etme ve geliştirme imkânı sunuyoruz.

Finansal İzleme ve Raporlama

Finansal İzleme ve Raporlama danışmanlığımız kapsamında şirketinizin iş planları doğrultusunda finansal sonuçlarının takibini yapıyor, yönetim raporlama metodolojisini geliştirerek etkin rapor setleri hazırlıyoruz.

Bütçeniz üzerinden finansal analiz, hedef sektör, pazar, müşteri grubu veya ürün grubuna ilişkin satış kârlılık analizi, işletme sermayesi yönetimi ve yatırım sonuçlarına ilişkin detaylı izleme ve raporlama süreçleri yürütüyoruz.

Bu hizmetimizle hedef ve stratejileriniz doğrultusunda aldığınız kararların finansal sonuçlarını izlemenizi, finansal performansınızı objektif şekilde değerlendirmenizi ve hedeflere ulaşabilmek için süreçlere doğru zamanda müdahale etmenizi sağlıyoruz.