search

Sunduğumuz tamamlayıcı kurumsal bankacılık enstrümanları ile firmaların faaliyetlerinin sürekliliğini sağlıyoruz.

Türkiye’de 2004 yılından itibaren lider uygulayıcısı olduğumuz Toptancı Bankacılık (Apex Bankacılığı) hizmetimiz ile KOBİ’lerin ve ihracatçıların Türkiye genelinde gerçekleştirdikleri yatırım projelerini ve işletme sermayesi ihtiyaçlarını bankalar, katılım bankaları, finansal kiralama ve faktoring şirketleri üzerinden dolaylı olarak kredilendiriyoruz.

Ülkemizin ekonomik faaliyetlerinde önemli rol oynayan, istihdamın, üretimin artmasına önemli katkılar sağlayan KOBİ‘ler ile ihracatçıların gelişimine finansal kuruluşlar aracılığıyla destek oluyoruz. Cinsiyet eşitliğini gözeten, kadın istihdamını artıran ve gelişmekte olan bölgelerde faaliyet gösteren firmalar desteklenerek, Türkiye’nin kapsayıcı finansmanında önemli rol oynuyoruz. Apex kredileriyle son 3 yıl içerisinde 835 KOBİ’ye ulaşılmış ve ilave 526 istihdam yaratılmıştır. 2023 yılsonu itibarıyla APEX finansmanı aracılığıyla kullandırılan kredilerin portföydeki payı % -4 olmuştur.

Finansal Kiralama

Özel statümüz gereği, yatırım projelerindeki ekipman ve makine alımlarını finansal kiralama yöntemi ile de finanse ediyoruz.

Dış Ticaret Finansmanı

İthalat ve ihracat yapan firmaların dış ticaret işlemlerine göre yapılandırılmış finansman ve teminat seçeneklerimizle müşterilerimizin küresel rekabet gücünü artırıyoruz.

Ülke (ECA) Kredileri

Ülke riskinin sigortalandığı ve ithalatçı firmalara vadeli alım imkanı sağlayan kredilerimizle yurtdışı ekipman alımlarında avantajlı çözümler sunuyoruz.

Teminat Mektupları / Harici Garantiler / Akreditif

Müşterilerimizin yurtiçi ve yurtdışı alım-satımlarını kolaylaştırıyoruz.

İhracat Kredileri / Eximbank Aval Kredileri

Müşterilerimizin ihracat işlemlerinde kullanmak üzere özel kredilere aracılık ediyoruz.

Toptancı Bankacılık Kredileri

Toptancı Bankacılık (Apex Bankacılığı) hizmetimiz ile KOBİ’lerin Türkiye genelinde gerçekleştirdikleri yatırım projelerini bankalar, finansal kiralama ve faktoring şirketleri üzerinden dolaylı olarak kredilendiriyoruz.

TSKB tarafından sağlanan global fonların kriterlerine göre değerlendirilen ve finanse edilen KOBİ’ler, teknoloji güncelleme yatırımlarından kapasite artırımına, gelişmekte olan bölgelerin desteklenmesine, kadın istihdamına yaratımına, ihracatın arttırılmasına, enerji verimliliğinden çevre projelerine kadar pek çok alanda yatırımlarına finansman sağlama imkanı buluyorlar.

Apex Bankacılığı sayesinde son 3 yılda 835 KOBİ’ye ulaşılmış olup, sağlanan istihdam 526’dır.