search

Türkiye’de ilk halka arzları gerçekleştiren öncü kurum kimliğimizle firmaların büyümelerini halka arz ile finanse ederken, kredibilite ve prestijlerini artırmayı hedefliyoruz.

Halka arza aracılık hizmetimiz kapsamında arz öncesinde hazırlık, altyapı dönüşüm danışmanlığı, arz ve arz sonrası stabilizasyon ile araştırma desteği sağlıyoruz.

Başarılı bir halka arz süreci için her adımda yanınızdayız.

 • Halka arz stratejisinin belirlenerek halka arz hikayesi ve zamanlamanın oluşturulması
 • SPK, Borsa İstanbul, MKK ile ilgili süreçlerin yürütülmesi ve ilgili dokümantasyonun hazırlanması konusunda destek
 • Halka arz sürecinde görev alan bağımsız denetim firması, hukuk danışmanı gibi tüm diğer danışmanların seçiminde destek verilmesi ve ekiplerin koordinasyonu
 • Halka arza yönelik reklam ve PR faaliyetlerinin koordinasyonu
 • Satış ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Araştırma raporu hazırlanması
 • Yurt içi-yurt dışı roadshowlar
 • Konsorsiyumun oluşturulması
 • Talep toplama
 • Dağıtım yapılması ve yasal bildirimlerin sonuçlandırılması
 • Halka arz sonrasında fiyat istikrarı işlemleri
 • Düzenli olarak halka arz gerçekleştiren şirket hakkında araştırma raporu yayınlanması

Halka arz ile firmanızın sağlayacağı kazanımlar

 • Halka arz sonrası büyüyen sermayenin yarattığı ilave teminat ile ilave kredi kullanabilme yeteneği ve borçlanma aracı ihraç edebilme imkanlarının yaratılması
 • Halka arz edilen payların organize piyasada alım satımının yapılması ve mevcut ortaklara likidite imkanının sağlanması
 • Şirket paylarının BİST’te işlem görmesi ile birlikte bankacılık ve para piyasası nezdinde kredibilitenin artması
 • Halka açılan şirketlerin, sermaye piyasasının denetim mekanizmaları sayesinde kurumsallaşma süreçlerinin hızlanması, şeffaf ve profesyonel yönetim imkanlarına kısa sürede ulaşılabilmesi
 • Şirket bilgilerinin kamuya duyurulması ile yurt içi ve yurt dışı piyasalarda tanınırlık sağlanması
 • Şirketin yurt dışı piyasalara erişebilmesi ve yabancı firma ile ortak girişim kurabilme imkanının artması
 • İkincil arzlarla şirketin ek öz sermaye ihtiyaçlarına hızla ulaşma imkanı

Halka arz süreci