search
TSKB, ulusal ve uluslararası platformlarda ödüllü bankacılık çözümleri ve stratejileriyle geleceğe güvenle ilerliyor.
2020'ler
2010’lar
2000'ler
1990'lar

2020'ler

2023

 • Aydın İleri Kütüphane ve Okuma Kültürüne Katkı Ödülü - TSKB 100. Yıl Cumhuriyet Kütüphaneleri
 • İstanbul Marketing Awards - Cumhuriyetin 100. Yılına Özel İletişim Çalışmaları
 • İstanbul Marketing Awards - Faaliyet Raporu Tasarımı
 • Bonds, Loans & ESG Capital Markets CEE, CIS & Türkiye Awards’da ‘’Yılın Yerel Para Birimi Finansman Kuruluşu’’ Ödülü
 • PR Felis: 100. Yıl İletişim Projeleri Kategorisi Ödülü
 • Brandon Hall Group Excellence Awards “Koçluk ve Mentörlük Uygulamalarında En Çok İlerleme Kaydeden Kurum” Ödülü
 • Brandon Hall Group Excellence Awards “Yetenek Kazanımı Sürecinde En Çok İlerleme Kaydeden Kurum” Ödülü
 • Brandon Hall Group Excellence Awards “Çalışan Esenliğine Odaklı En İyi Programları Uygulayan Kurum” Ödülü
 • Global Banking & Finance Awards - Türkiye'nin Sürdürülebilir Kalkınma Alanında En İyi Bankası
 • Global Banking & Finance Awards - Türkiye'nin En İyi Kurumsal Sürdürülebilirlik Stratejisi
 • WebAward - Bankacılık Kategorisi Standard of Excellence Ödülü 
 • ARC Awards - Geleneksel Olmayan Entegre Faaliyet Raporları Altın Ödülü
 • ARC Awards - Özelleştirilmiş Faaliyet Raporları Gümüş Ödülü
 • Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) - Düşük Karbon Kahramanı Ödülü

2022

 • EMEA Finance - Orta Doğu ve Doğu Avrupa'nın En İyi Proje Finansmanı Danışmanı Ödülü
 • EMEA Finance - Orta Doğu ve Avrupa'nın En İyi Yapılandırma Bankası Ödülü
 • İstanbul Marketing Awards (IMA Gold) - Dönüşen Adımlar
 • İstanbul Marketing Awards (IMA Mentioned) - Dönüşen Adımlar
 • ARC Awards - Geleneksel Olmayan Entegre Faaliyet Raporları Onur Ödülü
 • Global Economics Awards - Bankacılıkta Türkiye'nin En İyi Sürdürülebilirlik Uygulamaları Ödülü
 • Brandon Hall Group - Yetkinlikler ve Beceri Gelişiminde En Çok İlerleme Kaydeden Kurum Altın Ödülü
 • Brandon Hall Group - Harmanlanmış Öğrenmeyi En İyi Uygulayan Kurum Gümüş Ödülü
 • World Finance Dergisi - Türkiye'nin En Sürdürülebilir Bankası Ödülü
 • Global Banking and Finance Awards - Türkiye'nin Sürdürülebilir Kalkınma Alanında En İyi Bankası Ödülü

2021

 • ISO 45001:2018 Kalite Belgesi (FQC) – İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standartları
 • Düşük Karbon Kahramanları Ödülleri - Yenilikçi Sürdürülebilir Finansman Çözümleri Ödülü
 • Bonds & Loans Türkiye Ödülleri - Yılın İslami Finansal İşlemi Birincilik Ödülü
 • ISO 27001 Belgesi - Bilgi Güvenliği Yönetimi Seftifikası
 • Euromoney - Sürdürülebilir Finans Alanında Yılın En İyi Bankası Ödülü
 • World Finance - Türkiye'nin En Sürdürülebilir Bankası Ödülü
 • Banker - Avrupa’da Yılın İslami Finansman İşlemi Ödülü

2020

 • ASRA - Yılın Entegre Raporu Bronz Ödülü
 • Fast Company Dergisi - Sürdürülebilirlik Liderleri
 • CSR Works International - Ece Börü, Asya'nın En İyi Sürdürülebilirlik Süper Kadınları

2010’lar

2019

 • Finance for the Future Awards - Yatırım ve Finansman Kategorisi Finalistliği

2018

 • Bonds&Loans Türkiye - Yılın Proje Finansmanı İkinciliği
 • Bonds&Loans Türkiye - Yılın Satın Alma Finansmanı Üçüncülüğü
 • Bonds&Loans Türkiye - Yılın Yapısal Finans Anlaşması Üçüncülüğü
 • Bonds&Loans Türkiye - Yılın Doğal Kaynaklar Finansmanı İkinciliği
 • Bonds&Loans Türkiye - Yılın Sendikasyon Kredisi İkinciliği
 • Bonds&Loans Türkiye - Yılın En İyi Tahvil İşlemi Üçüncülüğü
 • Kadınlarla Güçlendirilmiş Yönetim Kurulu Özel Ödülü

2017

 • EMEA Finance - Orta ve Doğu Avrupa’nın En İyi Yeşil Tahvili
 • EMEA Finance - Orta ve Doğu Avrupa’nın En İyi Sendikasyon Kredisi | Tredaş
 • EMEA Finance - Orta ve Doğu Avrupa’nın En İyi Sendikasyon Kredisi | Aksa Doğalgaz ve Kazancı Holding
 • EMEA Finance - En İyi Altyapı İşlemi | Galataport
 • EMEA Finance - Ortadoğu ve Afrika’nın En İyi Özelleştirme İşlemi | Galataport
 • Thomson Reuters / International Financing Review - Yılın Sürdürülebilir Tahvili Ödülü
 • Bonds&Loans Türkiye - Yılın Yapılandırılmış Finansman İşlemi Birinciliği 
 • Bonds&Loans Türkiye - Yılın Uluslararası Tahvil İhracı İkinciliği
 • Bonds&Loans Türkiye  - Yılın Finansal Kurumlar Borçlanma İşlemi Üçüncülüğü
 • Bonds&Loans Türkiye - Yılın Altyapı Finansmanı Birinciliği
 • Bonds&Loans Türkiye - Yılın Sendikasyon Kredisi İşlemi Birinciliği
 • Bonds&Loans Türkiye - Yılın Ulaşım Finansmanı İkinciliği

2016

 • Euromoney & GlobalCapital - Yılın Yeşil/Sürdürülebilir Tahvil İhracı
 • Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) - Düşük Karbon Kahramanı Ödülü
 • EMEA Finance - En iyi Altyapı Projesi | Kızıldere 3 Jeotermal
 • BİST Kurumsal Yönetim Endeksi - En Yüksek Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notuna Sahip 2’nci Kuruluş

2015

 • CDP - İklim Saydamlık Liderliği Ödülü
 • Bonds, Loans & Sukuk Türkiye - Yılın En İyi Yapılandırılmış Finansman Projesi | Etlik PPP
 • BİST Kurumsal Yönetim Endeksi - Kurumsal Raporlamada Şeffaflık Araştırması’nda En Yüksek Puan
 • Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) - Düşük Karbon Kahramanı Ödülü
 • TKYD - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu En Yüksek Kuruluş

2014

 • TKYD - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu En Yüksek Kuruluş

2012

 • TKYD - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu En Yüksek Kuruluş
 • Astrid Awards - Sürdürülebilirlik Raporu Bronz Ödülü

2011

 • FT & IFC - Sürdürülebilir Bankacılık Alanında Avrupa Bölgesi’nde En İyi Üç Bankadan Biri
 • Stevie İş Ödülleri - Basılı Faaliyet Raporu Yüksek Onur Ödülü
 • TIREC - Türkiye’de Rüzgar Enerjisi Alanında En İyi Çözüm Ortağı
 • The New Economy Dergisi - Temiz Teknoloji ve Yeni Enerji Alanında En İyi Yatırımcı
 • EMEA Finance - En İyi Aracılık Ödülü
 • Euromoney - Avrupa'nın En İyi Enerji Altyapı Projesi
 • Euromoney - Avrupa'nın En İyi Hidroelektrik Projesi

2000'ler

2010

 • FT & IFC - Doğu Avrupa’da Yılın Sürdürülebilir Bankası
 • ISO - Sürdürülebilir Çevre Dostu Ürün ve Uygulama Projelerinin Destekçisi

2009

 • FT & IFC - Doğu Avrupa’da Yılın Sürdürülebilir Bankası

2008

 • FT & IFC - Doğu Avrupa’da Yılın Sürdürülebilir Bankası
 • Euromoney - Avrupa’da Yılın Jeotermal Enerji Yatırımı
 • Euromoney - Yılın Proje Finansmanı
 • PFI - Yılın Altyapı Projesi Finansmanı

2005

 • Euromoney - En İyi Şirket Birleşme ve Devralma

2004

 • Euromoney - En İyi Lokal İş Ortağı

1990'lar

1999

 • Türkiye’nin En İyi Yatırım Bankası – Euromoney

1998

 • Türkiye’nin En İyi Yatırım Bankası – Euromoney
 • Gelişmekte olan lkeler kategorisi/Bankacılık/ En Yüksek Derecelendirme Notu - Thomson Bankwatch

1997

 • Türkiye’nin En İyi Yatırım Bankası – Euromoney
 • Türkiye’nin En İyi Araştırma Kurumu - Emerging Markets Investor Magazine