search

TSKB’nin 70 yıllık öyküsü

Şimdi Ulaşın
TSKB’nin 70 yıllık öyküsü
1950'ler
1960'lar
1970'ler
1980'ler
1990'lar
2000’ler
2010'lar
2020'ler

1950'ler

Özel sektöre proje bazında orta-uzun vadeli kredi temini

Türk özel sektörünün kalkınmasına destek misyonuyla kurulan TSKB, kalkınma ve yatırım bankacılığı alanlarında kilit önemde görevler üstlenir. Proje bazında orta-uzun vadeli kredi temini, proje sponsorlarına teknik danışmanlık ve sermaye piyasasının kurulmasına yönelik ilk etüt, öncülük ve inisiyatifler bu çalışmalar arasında yer alır. TSKB, aynı dönemde, ithalat için gerekli dövizi kredi olarak verebilen tek banka ve Marshall yardım fonundan serbest kalan dövizin peşin para ile satışına aracılık eden tek kurum olarak faaliyet gösterir.

İlkler ve Öncülükler

 • Özel sektöre proje bazında orta-uzun vadeli kredi temini
 • Proje sponsorlarına teknik danışmanlık
 • Sermaye piyasasının kurulmasına yönelik ilk etüt ve öncülükler
 • Ülkede döviz yokluğu en üst seviyelereyken ithalat için gerekli dövizi kredi olarak verebilen tek kuruluş
 • Marshall yardım fonundan serbest kalan dövizin peşin para ile satışına aracılık eden tek kuruluş

1960'lar

Hisse senedi portföyünden ilk halka arzlar

TSKB, şirket bonolarının ihracı, yüklenimi ve garantörlüğü ile hisse senedi portföyünden ilk halka arz çalışmalarını gerçekleştirir. Türkiye’de hesap ve kayıtları uluslararası bağımsız bir denetim kuruluşu tarafından denetlenen ilk kurum olur. TSKB, Türkiye’nin sanayileşmesinde önemli roller üstlenir: İlk Türk otobüsü, ilk Türk otomobili, otomobil lastiği, LPG gaz tüpü, yüksek gerilim kablosu, pil, karton, plastik ve akrilik elyaf gibi çok farklı ürün Banka’nın verdiği kredi desteği ile hayat bulur.

İlkler ve Öncülükler

 • Şirket bonoları ihracı, yüklenimi ve garantörlüğü
 • Hisse senedi portföyünden ilk halka arzlar
 • Uluslararası bağımsız bir denetim kuruluşu tarafından ilk bağımsız denetim
 • TSKB IFC'nin Türkiye'deki ilk iştiraki
 • İlk Türk otobüsü, ilk Türk otomobili, otomobil lastiği, LPG gaz tüpü, yüksek gerilim kablosu üretimine kredi desteği
 • İlk Türk müzik plağı, ilk sinema sektörü kredisi
 • İlk Türk pili, ilk kolalı içecek, tuvalet kağıdı, kurşun kalemi, kartonu, plastiği, akrilik elyafı

1970'ler

Sanayi ve hizmet sektörlerine dair büyük çaplı araştırma hizmetleri

TSKB, Türkiye’nin gelişmekte olan bölgelerine özel sermaye yatırımlarının teşviki çalışmalarında görev üstlenir.

İlk uzun vadeli tahvil ihracını aynı yıllarda tamamlayan TSKB, Avrupa pazarından orta vadeli sendikasyon kredileri aracığıyla ilk fon teminini aynı dönemde gerçekleştirir. Banka, bu dönemde bir ilke daha imza atarak sanayi ve hizmet sektörlerine kapsamlı araştırma hizmetleri sunmaya başlar.

İlkler ve Öncülükler

 • Gelişmekte olan bölgelere özel sermaye yatırımı teşviki
 • Kendine ait ilk uzun vadeli tahvil ihracı
 • Avrupa pazarından orta vadeli sendikasyon kredileri aracığıyla fon temini
 • Sanayi ve hizmet sektörlerine dair büyük çaplı araştırma hizmetleri

1980'ler

Bakiyeyi yüklenim metoduyla ilk şirket halka arzları

TSKB’nin kalkınma ve yatırım bankacılığı misyonu kapsamında özel sektöre kaynak aktarma faaliyetleri tüm hızıyla devam eder. TSKB’nin uluslararası ilişkilerinde çok önemli açılımlar yaşanır: Banka, Japon sermaye piyasasında bonolarını (Samurai bonds) başarıyla ihraç eder; Avrupa ve Japon finans kuruluşlarıyla ilişkilerini çeşitlendirerek yeni kaynaklar sağlar. TSKB, aynı dönemde Türkiye Özelleştirme Master Planı’nın hazırlanmasında görev alır ve kamuya ait çimento fabrikalarına özelleştirme danışmanlığı hizmeti sunar.

İlkler ve Öncülükler

 • Türk ekonomisinin kısa vadeli ekonometrik modelinin oluşturulması
 • Türkiye'deki mali sektörün fon akım modelinin oluşturulması
 • Kur riski korumalı döviz cinsi yatırım kredileri tesisi (FERIS)
 • Uluslararası sermaye piyasalarında kendi tahvillerinin ihracı (Tokyo),
 • Çeşitli sektörlere ilişkin üretici anketleri düzenlenmesi
 • Avrupa ve Japon finans kuruluşlarından alıcı kredileri temini (1970'ler ve 1980'ler)
 • Uluslararası danışmanlık kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde tekstil ve diğer sektörlerde danışmanlık hizmeti,
 • Devlete ait çimento fabrikalarına özelleştirme danışmanlığı hizmeti
 • Türkiye Özelleştirme Master Planı'nın hazırlanması
 • Bakiyeyi yüklenim metoduyla ilk şirket halka arzları
 • İslam Kalkınma Bankası ile sermaye piyasası ilişkileri kurulması
 • Banka bonosu ve banka garantili bono uygulamaları
 • Türkiye'deki ilk diş protezi, ilk çağdaş ambalajlama, ilk çift bıçaklı tıraş makinası, çağdaş yöntemlerle üretilen ilk spor ayakkabı, ilk ileri teknoloji gazetecilik, ilk Türkçe ansiklopedi
 • Çağdaş sera çiçekçiliğinin ilk uygulaması için kredi desteği

1990'lar

Avrupa Yatırım Bankası tarafından kurulan Risk Sermayesi Fonu'nun yönetimi

TSKB’nin yatırım bankacılığı alanındaki etkinliği artarken uluslararası bankalarla olan iş birliği de gelişmeye ve çeşitlenmeye devam eder. Uluslararası finans kurumları ile uzun vadeli döviz ve faiz swap anlaşmaları imzalanır. Özbekistan’da Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD)’na danışmanlık hizmeti verilir. Aynı dönemde, başarılı halka arz çalışmalarına imza atılır. Türkiye’de tezgâh üstü tahvil ve hisse senetleri piyasalarının kuruluşuna öncülük eden Banka, BİST’in faaliyete geçmesiyle beraber bu sahadaki etkinliğini artırır. Sermaye piyasalarının lider kurumlarından biri olarak çalışmalarına devam eder.

İlkler ve Öncülükler

 • Uluslararası bankalarla uzun vadeli döviz ve faiz swap anlaşmaları imzalama
 • Sanayi sektörüne değişken faizli orta vadeli TL cinsi kredi temini
 • Özbekistan'da Dünya Bankası'na (EBRD) danışmanlık hizmeti
 • Avrupa Yatırım Bankası (AYB) tarafından kurulan Risk Sermayesi Fonu'nun yönetimi
 • Dünya Bankası tarafından desteklenen “Risk Yönetimi İncelemesi” programına gönüllü katılım

2000’ler

Doğu Avrupa Bölgesi’nde Yılın Sürdürülebilir Bankası

Uluslararası fon kaynaklarını geliştirmeye 2000’li yıllarda da devam eden TSKB, ilk uluslararası sendikasyon ve murabaha kredilerini başarıyla tamamlar. APEX Bankacılığı kapsamında ise ticari bankalar ve finansal kiralama şirketlerinin aracılığı ile çok sayıda KOBİ’nin yatırım ve büyüme projeleri finanse edilir. Sürdürülebilirlik kavramının küresel ölçekte önem kazanmasıyla birlikte TSKB, tüm iş süreçlerini sürdürülebilirlik felsefesi çerçevesinde şekillendirmek hedefi doğrultusunda ISO 14001 standardı ile tam uyumlu Çevre Yönetim Sistemi’ni kuran ilk Türk bankası olur. Bunun yanı sıra, “çevre temalı” kredi çalışmaları başlar. TSKB’nin çevresel sürdürülebilirlik alanında toplumsal farkındalık yaratmak hedefi doğrultusunda yürüttüğü sosyal sorumluluk projelerinin temelleri de bu yıllarda atılır. FT-IFC ortaklığında düzenlenen Sürdürülebilir Bankacılık Ödülleri kapsamında Doğu Avrupa Bölgesi’nde 3 yıl üst üste birinci olan TSKB, Türkiye’nin ilk karbon nötr bankası unvanını da kazanır. Banka, bu dönemde, uluslararası alandaki sürdürülebilirlik çalışmalarını da yakından takip eder: Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi’ne (UNEP FI) üye olur ve BM Küresel İlkeleri ışığındaki taahhüdünü kamuoyu ile paylaşır.

İlkler ve Öncülükler

 • Daha sağlıklı bir çevre için kredi tesis edilmesi ve ilk “çevre kriterli” kredi çalışmaları
 • Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onaylı gayrimenkul değerleme şirketi kuran ilk banka
 • İstanbul Yaklaşımı çerçevesinde koordinasyon sekreteryası hizmeti
 • “Risk bazlı kredi fiyatlama modeli”nin oluşturulması
 • Fransız Kalkınma Ajansı (AFD)’ndan kredi sağlayan ilk Türk bankası
 • Avrupa Yatırım Fonu (EIF)’na ortak olan ilk ve tek Türk bankası
 • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası alınması
 • Karbon ayak izini hesaplayan ve silen ilk Türk bankası
 • Çevre temalı en kapsamlı bilgi portalinin yayına alınması
 • 2008,2009 ve 2010 yıllarında Doğu Avrupa Bölgesi’nde “Yılın Sürdürülebilir Bankası” seçilmesi

2010'lar

Türkiye'nin İlk Yeşil/Sürdürülebilir Tahvil İhraçları

TSKB, 2010’lu yıllarla birlikte yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projeleriyle ön plana çıkar. Çok sayıda yenilenebilir enerji, enerji ve kaynak verimliliği projesini finanse eden TSKB, küresel iklim değişikliğiyle mücadelenin yanı sıra Türkiye’nin artan enerji talebinin karşılanmasında önemli görevler üstlenir. 2008 küresel finansal kriz sonrasında hızlı bir düşüş sergileyen faiz oranları, bankacılık sektörünün ürün ve hizmet üretiminde yeni fırsatları beraberinde getirir. Bu yöndeki deneyimiyle fark yaratan TSKB, anapara korumalı ve garantili ürünleri ile yatırımcılara yeni ve rekabetçi alternatif yatırım imkanları sunar. Bunun yanı sıra, Türkiye’de gerçekleştirilen elektrik dağıtımı özelleştirmelerinde, varlık alım-satım ve satın alma finansmanı çalışmalarında, tahvil ihraçlarında ve halka arzlarda kilit görevler üstlenerek paydaşlarına değer katmaya devam eder. Sürdürülebilir turizm ve kaynak verimliliği temaları bu dönemde TSKB’nin kredi portföyü kapsamına girer. Banka, gerçekleştirdiği Eurobond ihraçları aracılığıyla kaynak çeşitlendirme faaliyetlerini başarıyla sürdürür. Kurumsal yönetim alanında yasal mevzuata tam uyumun yanı sıra uluslararası düzenlemeleri ve en iyi uygulamaları da takip eden TSKB, bu doğrultuda sürekli iyileştirmeler gerçekleştirerek Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) tarafından düzenlenen Kurumsal Yönetim Ödülleri organizasyonlarında üç kez birincilik, iki kez ikincilik ve bir kez de üçüncülük ödülüne hak kazanır. TSKB, Uzun Vadeli Yatırımcılar Kulübü’nün (LTIC) ardından Avrupa Uzun Vadeli Yatırımcılar Birliği (ELTI) ve Uluslararası Kalkınma Finansmanı Kulübü’nde de (IDFC) Türkiye’den tek üye konumunda yer alır. Avrupa Uzun Vadeli Yatırımcılar Birliği (ELTI) ve Uluslararası Kalkınma Finansmanı Kulübü (IDFC) tarafından 2015 yılında İklim Zirvesi (COP21 Zirvesi) kapsamında yayınlanan düşük karbon ekonomisine geçiş bildirgelerini imzalar. Borsa İstanbul’da işlem gören ve kurumsal sürdürülebilirlik performansları üst seviyede olan şirketlerin bulunduğu “BİST Sürdürülebilirlik Endeksi”nde yerini alır. Sürdürülebilirlik alanındaki öncü konumunu güçlendiren TSKB, 2016’da uluslararası piyasalarda “Yeşil/ Sürdürülebilir Tahvil” (Green/Sustainable Bond) ihracını gerçekleştiren ilk Türk kuruluşu olur. Bu ihracın gördüğü ilgiden güç alan TSKB, 2017 yılında dünyada bir ilke imza atar ve Sermaye Benzeri Sürdürülebilir Tahvil ihracını gerçekleştirir. TSKB, 2016 yılında Türkiye’deki iş sağlığı ve güvenliği yatırımları ile çalışma ortamında cinsiyet eşitliğini gözeterek, kadın istihdamını destekleyen firmaların yapacağı yatırımlara finansman sağlamak amacıyla, özel bir kaynak temin ederek sosyal kapsayıcılık alanında önemli bir adım atar. Sürdürülebilirlik alanındaki öncü yaklaşımını raporlama alanına da taşıyan TSKB, bankacılık sektörünün ilk GRI Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınlamasının ardından, 2017 yılında özel sektörün ilk Entegre Raporu’nu yayınlar. TSKB, sürdürülebilir kalkınma alanındaki deneyimiyle 2017 yılında önemli bir projeye dahil olur ve T.C. Kalkınma Bakanlığı’nın “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Kapsamında Türkiye’nin Mevcut Durum Analizi Projesi”nin koordinasyonunu iştiraki Escarus ile birlikte üstlenir. 2000’li yılların başından bu yana gerçekleştirdiği sürdürülebilirlik temalı sosyal sorumluluk projelerine kadın istihdamı başlığını da ekleyen TSKB, geleceğin kadın çalışanlarını eğitim ve fırsat eşitliği alanlarında güçlendirmek için önemli adımlar atar. TSKB, 2018 yılında tarihinin en yüksek tutarlı kaynağını sağlar. Dünya Bankası Grubu kuruluşu olan Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) ile imzalanan 400 milyon ABD Doları tutarındaki Kapsayıcı Finansmana Erişim Projesi kredisi, bir önceki yıl TSKB’nin misyonuna eklenen kapsayıcı finansman alanındaki çalışmalarına yeni bir ivme kazandırır. TSKB 2018’de bir ilke daha imza atar. Asya Altyapı Yatırım Bankası’ndan (AIIB), özel sektör firmalarına aktarılmak üzere kaynak sağlayan ilk finansal kuruluş olur. Bu kaynak ile Türkiye genelinde firmaların gerçekleştirecekleri yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, ulaşım, enerji iletimi, atık su yönetimi ve telekomünikasyon yatırımlarına 200 milyon ABD Doları finansman sağlanacaktır. Banka, “ortak aklın ürünü” olarak tanımladığı danışmanlık çözümleriyle iş dünyasına ve yatırımcılara artan oranda katma değerli hizmetler sunar. TSKB, 2018 yılında 20’yi aşkın sektörde, 63 danışmanlık projesini başarıyla tamamlar. TSKB, 2019 yılında sürdürülebilir bankacılık çalışmaları kapsamında UNEP-FI Sorumlu Bankacılık Prensipleri’ne kurucu imzacı olarak katılır. Banka, aynı yıl bir ilke imza atarak, Çin Kalkınma Bankası (CDB)’ndan Hazine ve Maliye garantili uzun vadeli kaynak temin eden ilk Türk bankası olur. Danışmanlık ve Yatırım Bankacılığı hizmet modellerini yeniden yapılandıran TSKB, diğer taraftan kapsayıcılık ve fırsat eşitliği alanındaki sosyal sorumluluk projelerine başarıyla devam eder.

İlkler ve Öncülükler

 • Daha sağlıklı bir çevre için kredi tesis edilmesi
 • Türk finans sektöründe GRI onaylı ilk sürdürülebilirlik raporu
 • Karbon Saydamlık Proje'sine katılım
 • BM Küresel İlkeler Sözleşmesini imzalaması
 • En kapsamlı enerji verimliliği portalinin yayına alınması
 • Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu En Yüksek Kuruluş
 • Sera Gazı Verifikasyon Sertifikası'nı alan ilk Türk bankası
 • CDP Türkiye 2013 İklim Değişikliği Liderleri ödülü, CDP Türkiye 2015 İklim Saydamlık Liderliği Ödülü
 • BİST Sürdürülebilirlik Endeksi'ne katılım
 • UNEP FI Sorumlu Bankacılık Prensipleri kurucu imzacısı

2020'ler

Yenilikçi Bankacılık Uygulamalarıyla SKA’lara Somut Katkı

Türkiye’de ilk vakaların ortaya çıkması ve DSÖ tarafından pandemi ilanının hemen ardından 16 Mart 2020 tarihi itibarıyla Türkiye Sınai Bankası, gıda sektörünün ilk kira sertifikası ihracını gerçekleştirir. Bu ihraçla, Altınmarka Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’e 75 Milyon TL tutarında kaynak sağlanır. TSKB, 2 Haziran 2020 tarihinde 70. Yılı nedeniyle Türkiye’nin kalkınma yolculuğunda gelecek 70 yıla da hazır olduğunu duyuran güven verici açıklamalarda bulunur. (TSKB 70 yaşında). Temmuz 2020’de Çevresel Sosyal ve Yönetişim (ESG) Risk Notuyla Global Ölçekte En İyi Bankalar ligine giren TSKB, Türk bankaları arasında ilk sırada yer alır. TSKB 16,7 ESG risk notuyla dünya genelinde ikinci yüzdelik dilimde konumlanarak, 372 banka arasında 6’ıncı sıraya yerleşir. Ağustos 2020 tarihinde TSKB’den sürdürülebilirliğin finansmanı alanında yeni bir ilk olan SKA kredi modeli duyurulur. Bu kredi modeliyle ilk desteğin Altınmarka’ya sağlandığına ilişkin basın duyurusu gerçekleştirilir. Ağustos 2020’de gerçekleşen bir diğer önemli gelişme de Genel Müdür Vekili olarak görev yapan Ece Börü’nün resmi olarak Genel Müdür olarak atanmasıdır. Bu atamayla Ece Börü TSKB’nin ilk kadın genel müdürü olur. Ekim 2020 tarihinde iklim kriziyle ortak mücadele için Yeşil Kuğu Platformunu kurduğunu duyuran TSKB, kamu özel sektör ve STK temsilcileriyle, uluslararası kuruluşları, akademisyenleri, öğrencileri ve medya mensuplarını platform çatısı altında buluşturmayı hedeflediğini açıklar. 2020 yılının sonunda ESG rating notuna endeksli kredi sözleşmesine imza atan TSKB, ING Bank’ın sürdürülebilirlik ve kredi koordinatörlüğünde 4 ülkeden 4 farklı global bankadan kredi sağlar. 2021 yılında da ilklere imza atmaya devam eden TSKB, kira sertifikası ihraçlarını sürdürülebilirlik, SKA ve karbon azaltımı temalarıyla gerçekleştirerek Türkiye Sermaye Piyasalarına yenilikçi enstrümanlar kazandırır. TSKB bu ihraçlarla uluslararası platformlarda itibarlı ödüllere layık görülür. ESG notuna endeksli kulüp kredi anlaşması, sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisi, üçüncü sürdürülebilir tahvil ihracı gibi adımlarla sürdürülebilir bankacılık yolculuğuna yeni adımlar ekleyen banka, 2021 yılında ESG rating notunu yükseltir. TSKB aynı yıl, SKA’lara doğrudan destek sağlama yönündeki kredilendirme faaliyetlerini bir ağaçlandırma projesiyle genişletir ve sosyal bir girişim olan Ecording ile Orman Bakanlığı tarafından belirlenen alanlara havadan tohum atışı yapılmasını destekler. TCFD tavsiyelerine göre yayınlanan İklim Riskleri raporu ile Türk bankacılık sektöründe yeni bir ilke daha atan TSKB, bu adımıyla hedef bazlı raporlama yönündeki kararlılığını sürdürür. Başarılı uygulamalarıyla Türkiye’de ve dünyada adından söz ettirmeye devam eden TSKB’nin genel müdürü Asya Bölgesinin sürdürülebilirlik alanındaki 13 kadın liderinden biri olarak seçilir.

İlkler ve Öncülükler

 • TSKB, Uluslarası Kalkınma Finansmanı Kulübü’nün yönetiminde
 • “81 İlde Türkiye’nin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi' raporuna destek verilmesi
 • Türk gıda ve sağlık sektöründeki ilk sürdürülebilir kira sertifikası ihraçları
 • ESG risk notuyla global finans dünyasında altıncı, Türk bankaları arasında ilk banka
 • Türkiye’nin ilk SKA Kredi Modeli
 • TSKB’ye ilk kadın genel müdür ataması
 • İklim krizi ile mücadele için Yeşil Kuğu Platformu
 • ESG notuna endeksli ilk kulüp kredi anlaşması
 • Sürdürülebilirlik, SKA ve Düşük Karbonlu Ekonomiye Geçiş temalı ilk kira sertifikası ihraçları
 • Pet şişelerin sonsuz kez dönüştürülmesini sağlayan dünyanın ilk yatırımına kredi sağlanması
 • Euromoney’den Sürdürülebilir Finans alanında Yılın En İyi Bankası ödülü
 • Sürdürülebilirlik Kriterlerine Endeksli Sendikasyon Kredisi
 • The Banker tarafından verilen “Avrupa’da Yılın İslami Finansman İşlemi” ödülü
 • TCFD tavsiyelerini dikkate alarak yayınlanan Türk bankacılık sektörünün ilk “İklim Riskleri Raporu”
 • Üçüncü Sürdürülebilir Eurobond ihracı
 • TSKB Genel Müdürü Ece Börü, Asya Bölgesi’nin Kadın Sürdürülebilirlik Liderleri Onur Listesindeki 13 kadın lider arasında
 • Türkiye Bonds & Loans Ödülleri - Yılın İslami Finansal İşlemi Birincilik Ödülü