search

İş birliği içinde olduğumuz uluslararası finans kurumlarından kredi temin ederken çevre konusu özel öneme sahiptir. Bankamız bu konuda duyarlı davranarak kredi değerlendirme ve raporlama aşamalarında izlenecek yöntem ve metodolojileri kredi görüşmeleri sırasında oluşturmaktadır.

  • Bankamızca Dünya Bankası’ndan temin edilen “Kapsayıcı Finansmana Erişim Projesi (P163225)” Kredisi’ne ait nihai “Çevresel ve Sosyal Yönetim Çerçevesi” dokümanına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz;

Çevresel ve Sosyal Yönetim Çerçevesi

  • Bankamızca Dünya Bankası’ndan temin edilen “Jeotermal Geliştirme Projesi – Ek Finansmanı (P172827)” Kredisi’ne ait nihai “Çevresel ve Sosyal Yönetim Çerçevesi” dokümanına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Çevresel ve Sosyal Yönetim Çerçevesi

  • Bankamızca Dünya Bankası’ndan temin edilen “Jeotermal Geliştirme Projesi – Ek Finansmanı (P172827)” Kredisi’ne ait nihai “Yeniden Yerleşim Politika Çerçevesi” dokümanına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Yeniden Yerleşim Politika Çerçevesi

  • Bankamızca Japonya Uluslararası İşbirliği Bankası (Japan Bank for International Cooperation - JBIC) ile imzalanan “JBIC GREEN 2” Kredi Anlaşması’na ait JBIC Satın Alma Kılavuzu’na (“JBIC Procurement Guidelines”) aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

JBIC Satın Alma Kılavuzu

TSKB-AIIB Sürdürülebilir Enerji ve Altyapı Faz 2 Kredisi: Politika Beyanı

TSKB, Paris İklim Anlaşması ile uyumlu olarak Türkiye’nin iklim değişikliği azaltım ve uyum hedeflerini desteklemek üzere 2022 yılında Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) ile 200 milyon dolar tutarında yeni bir kredi anlaşması imzaladı. TSKB, bu kredi ile yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, iklim değişikliği kaynaklı azaltım ve uyum ile bunlara destek veren sanayilerin yatırımlarına finansman sağlayacaktır.

Asya Altyapı Yatırım Bankası’nın (AIIB) Projeden Etkilenen İnsanların Mekanizması (Project-Affected People’s Mechanism”), TSKB’nin AIIB kredisi ile finansman sağlayacağı projeler için geçerlidir. Projeden etkilenen insanlar, AIIB kredisi ile finanse edilen projelere ilişkin çevresel ve sosyal konularda şikayetleri varsa TSKB (iletişim formu) ve AIIB yönetimi ile iletişime geçebilirler. Şikayetler tatmin edici bir şekilde giderilemezse, şikayetlerinizi AIIB Projeden Etkilenen İnsanların Mekanizması üzerinden iletebilirsiniz. Bu konu Size Nasıl Yardımcı Oluyoruz - Projeden Etkilenen İnsanların Mekanizması adresinde mevcuttur.