search

TSKB olarak sürdürülebilirlik alanında iş birliğinin, ortak değer yaratmanın ve deneyim paylaşımının önemine inanıyor, ulusal ve uluslararası inisiyatiflerde aktif rol alarak etki alanımızı ve bilgi birikimimizi büyütüyoruz.

TSKB’nin sürdürülebilirlik alanında işbirliği içinde çalıştığı ulusal ve uluslararası inisiyatifler:

 • UNEP FI’a üye olan ilk Türk bankasıyız.
 • Karbon Saydamlık (Carbon Disclosure) Projesi’ne başladığı yıldan bu yana katılım gösteriyoruz.
 • Su Saydamlık Projesi’nin Türkiye’de imzacısı ilk iki finansal kuruluştan biriyiz.
 • Birleşmiş Milletler “Global Compact”a üye ilk Türk kalkınma bankası olarak çeşitli çalışma gruplarında aktif rol alıyoruz.
 • Küresel İlkeler Sözleşmesi İmzacıları Derneği (Global Compact TR) üyesiyiz.
 • Global Reporting Initiatiative (GRI)’ nin organizasyonel üyesiyiz.
 • Türkiye Bankalar Birliği Sürdürülebilir Büyümede Finans Sektörünün Rolü Çalışma Grubunun başkanlığını yürütüyoruz.
 • İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneğinin (SKD) yönetim kurulunda yer alıyor, Kadın İstihdamı ve Fırsat Eşitliği çalışma grubunun eş başkanlığını yürütüyoruz.
 • Enerji Verimliliği Derneği (ENVER) üyesiyiz.
 • BİST Sürdürülebilirlik Endeksi üyesiyiz.
 • Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) üyesiyiz.
 • Institute for Climate Economics (I4CE) üyesiyiz.
 • Turkish Investment Initiative (TII) üyesiyiz.
 • Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) üyesiyiz.
 • Etki Yatırımı Danışma Kurulu (EYDK) üyesiyiz.
 • Türkiye Yatırımcı İlişkileri Derneği (TÜYİD) üyesiyiz.
 • Long Term Investors Club (LTIC) üyesiyiz.
 • Uluslararası Kalkınma Finans Kulübü (IDFC) üyesi olarak Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubunun başkanlığını yürütüyoruz.
 • Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin (TKYD) Yönetim Kurulunda üye konumundayız.
 • Entegre Raporlama Türkiye Ağı’nın (ERTA) Yürütme Kurulu üyesiyiz.
 • Türkiye Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) bünyesindeki pek çok çalışma grubunda görev alıyoruz.
 • IKSV’nin kurucu üyeleri arasındayız.
 • Chapter Zero Türkiye Danışma Kurulu üyesiyiz.