search

Ülkemizin yüksek teknoloji düzeyine geçmesini sağlayacak AR-GE yatırımlarının yanında oluyoruz.

Katma değer yaratacak yüksek teknoloji yatırımlarına öncelik veriyor, AR-GE kapasitesinin artırılması ve inovatif girişimlerin geliştirilmesine destek oluyoruz. Ülkemizin yüksek teknoloji düzeyine geçmesini sağlayacak AR-GE yatırımlarının yanında oluyoruz.

Desteklediğimiz Projeler

  • Doğrudan AR-GE yatırımı yapan ve AR-GE merkezi olan firmalar
  • AR-GE merkezindeki makine, ekipman, personel, işletme giderleri de dahil olmak üzere tüm AR-GE yatırımları
  • Best Available Technologies (BAT) standardına uygun projeler