search

Finansal Planlama ve Bütçeleme

Finansal Planlama ve Bütçeleme danışmanlığı hizmetimizle, şirketinizin belirli bir zaman aralığında belirlediği finansal hedeflere ulaşılabilirliğinin ve söz konusu hedeflere yönelik hazırlanan bütçe çalışmasının detaylı incelemesini gerçekleştiriyoruz.

Stratejik karar seçeneklerinin, kârlılık profilinin, yatırım ve finansman yöntemlerinin değerlendirilmesi çerçevesinde şirketin finansal süreçlerinin iyileştirilmesine katkı sağlıyoruz.

Bu hizmetimizle şirketinizin bütçeleme ve planlama çalışmalarının sağlıklı şekilde yapılmasına, bir risk ya da sorun varsa zamanında müdahale edilerek nakit akışının daha etkin bir şekilde yönetilmesine yardımcı oluyoruz.


Finansal Strateji ve Modelleme

Finansal Strateji danışmanlığı hizmetimizle şirketinizin orta-uzun vadeli hedeflerini ve gelişim alanlarını detaylı olarak inceliyor, çeşitli değişkenlere bağlı olarak kurulmuş finansal modellerin çıktıları ışığında stratejik kararların etkin şekilde alınmasına ve aksiyon süreçlerine katkı sağlıyoruz.

Finansal Modelleme hizmetimiz kapsamında ise şirketinize ya da projenize ilişkin görüş ve varsayımlarınızı da dikkate alarak, faaliyet ve borçlanma yapısına ilişkin tahminleri, yatırım planlarını ve sektörel gelişmelerin etkilerini içeren özel finansal modellemeleri hazırlıyor; gelecek için yol haritanızı oluşturmanıza yardımcı oluyoruz.

Bu hizmetlerimizle geleceğe yönelik alacağınız kararlarda size doğru ve güvenilir tespitlere dayanan daha planlı ve net bir bakış açısı sunmayı hedefliyoruz.

CFO Ofisi Dönüşümü

CFO Ofisi Dönüşümü danışmanlığımızla, şirketinizin finansal faaliyetlerinin takibinin yanı sıra günümüzde stratejik karar alma süreçlerinde etkinlikleri artan CFO ve ona bağlı tüm birimlerin fonksiyonunun değişen taleplere hızlı ve doğru karşılık verebilmesi için yeniden yapılandırılmasını sağlıyoruz.

CFO fonksiyonunun etkisi altında bulunan finansal, operasyonel ve stratejik süreçlerin takibi, raporlanması, finansal kurumlar ve yatırımcılar nezdinde daha verimli hale getirilmesiyle beraber finansal yönetim yetkinliğinin artırılmasını hedefliyoruz.

Bu hizmetimizle, CFO’ya bağlı tüm birimlerin verimli şekilde faaliyet göstermesine katkı sunarak, şirketinize değer katmayı amaçlıyoruz.

Yönetim Yetkinlik Analizleri

Yönetim Yetkinlik Analizleri danışmanlığımızla şirketin mevcut finansal yönetim yapısını inceliyor, yönetim kapasitesini belirliyor ve yetkinlik analizlerini gerçekleştirerek finansal yönetim etkinliğinin seviyesini belirliyoruz.

Finansal yönetim kademelerinin teknik bilgisi, yönetim, stratejik planlama, iletişim, karar alma ve raporlama gibi yetkinliklerine ilişkin analizler yapıyoruz.

Bu hizmetimizle firmanızın finansal yönetimi hakkında objektif bir değerlendirme yapma imkanı sunuyor, çıkan bulgular çerçevesinde gerekli eğitim, düzenleme ve yapılandırma çalışmalarında size ışık tutmayı hedefliyoruz.

Finansal Risk Yönetimi

Finansal Risk Yönetimi danışmanlığımızla şirketinizin maruz kaldığı finansal risklerin incelenmesini ve belirlenen finansal riskleri önlemek ve etkisini azaltmak için alınan aksiyonların gözden geçirilmesini sağlıyoruz.

Çalışmamızda mali tablolar, alacaklar, borçlar, faaliyet döngüsü, krediler gibi risk unsurlarının analizi ile kur riski ve finansal risklerin nasıl yönetildiğine dair değerlendirmeler yapıyoruz.

Bu hizmetimizle finansal risklerin şirketinizin mali yapısı üzerindeki olumsuz etkisini doğru zamanda öngörüp, doğru enstrümanlarla azaltmayı ya da engellemeyi hedefliyoruz.