search

Sorumlu bir işveren olarak cinsiyet ve fırsat eşitliğini gözeten, kadın dostu uygulamalarla fark yaratan firmaların projelerine destek oluyoruz.

2016 yılından itibaren Türkiye’deki cinsiyet eşitliğini gözeterek kadın istihdamını destekleyen firmaların yatırımlarına finansman sağlıyoruz. Uluslararası kurumlardan temin ettiğimiz fonlarla sosyal kapsayıcılık alanında önemli bir adım atıyoruz.

Nitelikli kalkınma için kadınların ekonomiye katılmasını destekliyoruz. Sorumlu bir işveren olarak cinsiyet ve fırsat eşitliğini gözeten, kadın dostu uygulamalarla fark yaratan firmaların tüm yatırım projelerine destek oluyor, kadının gücüne güvenenlere güç katıyoruz.

Kadın Dostu Şirket Önceliklerimiz

 • Kadın çalışan oranını yüksek tutma hedefi
 • Cinsiyet eşitliği ile ilgili farkındalık çalışmaları
 • Kadınların üst/orta yönetimde artan oranda temsili
 • İş ve aile hayatı dengesini destekleyici mekanizmalar
 • Komitelerde kadın çalışan temsili
 • Eğitim ve mesleki kapasite geliştirme konusunda eşit olanaklar
 • Ulaşım, kreş, süt odası gibi kolaylaştırıcı uygulamalar
 • İşe alım, performans, terfi gibi konularda cinsiyet ve fırsat eşitliği

Kadın Dostu İşletme ve Yatırım Kredilerinin Finansman Modeli

Türkiye’de faaliyet gösteren, kadın istihdamını destekleyen, iş yerinde cinsiyet eşitliğini gözeten firmaların sürdürülebilirlik kriterlerine uygun yatırım projelerinin ve işletme sermayesi ihtiyacının finansmanı.

Proje Değerlendirme Kadın İstihdamı Yönetim - Aracı Teknik Destek Kredilendirme
Potansiyel projenin finansal, ekonomik, teknik ve çevresel boyutlarının analizi Firmaların kadın istihdamı ve iş yerinde cinsiyet eşitliği konusunda politika ve uygulamalarının tespiti ve değerlendirme aracının uygulanması Kredilendirme sürecinde TSKB tarafından firmalara özel eğitim, danışmanlık ve farkındalık projelerinin yürütülmesi Yatırıma özel yapılandırılmış finansman modeli

Sektörler

Kadın istihdamı teması kapsamında faaliyet gösteren sektörlere sağladığımız finansman ile 2020 yıl sonunda yaklaşık 1.500 üzerinde kadına iş olanağı sağladık.

 • Otomotiv
 • Tekstil
 • Gıda
 • Perakende
 • İlaç
 • Sağlık
 • Turizm
 • Eğitim