search

KÖİ Proje Finansmanı Danışmanlığı

KÖİ projelerinde kamu ya da özel sektör firmalarına teknik danışmanlık hizmeti verilmesidir. Geliştirilen KÖİ projelerinin stratejik ve teknik açıdan inceleme ve değerlendirme sürecini kapsar. Kamu tarafına projenin teknik ve stratejik açıdan değerlendirilmesi, şartname ve veri odasının hazırlanması ve ihalenin yapılması, özel sektör firmalarına ihale katılım karar sürecine yönelik teknik değerlendirme yapılır.

Kredi Veren Teknik Danışmanlığı

Kredi sağlayıcıların proje finansmanı süreçlerinde projenin teknik değerlendirmesi kapsamında; yatırım tutarı, zaman çizelgesi, olası teknik riskler, izin lisans süreçleri, yerel ve uluslararası mevzuat ve diğer teknik spesifikasyonlarının uygunluğu değerlendirilir. Projelerin yatırım ve işletme süreleri boyunca, belirli periyotlarda mali ve fiziki ilerleme durum raporları oluşturularak projenin güncel ilerleme ve risk seviyesi denetlenir. 

Değerleme Kapsamında Teknik Danışmanlık

Değerlemeye esas varlıkların mevcut durumdaki üretim ve verimlilikleri teknik açıdan değerlendirilir ve değerlemeye konu tüm teknik hesaplamalar yapılır. İşletme maliyetleri analiz edilir, geleceğe dönük üretim/kapasite projeksiyonları yapılır, varsa planlanan yatırımlara ilişkin izin, lisans ve sözleşmeler gözden geçirilir. İdame yatırım ihtiyaçları doğrultusunda değerlemeye girdi teşkil edecek yatırım tutarları belirlenir.