search

Stratejimize ve geleceğe uyumlu bir çalışan profili yaratmak için çalışanlarımızın potansiyellerini keşfetmelerini sağlamak ve gelişimlerini desteklemek için çalışıyoruz.

Organizasyonel gelişim çalışmaları potansiyel, yetkinlik, teknik bilgi beceri ve performans olmak üzere 4 ana odak etrafında toplanıyor. Bu 4 ana başlık periyodik olarak ölçülüyor ve çalışmalar eğitim ve yedekleme faaliyetlerine kaynak oluşturuyor. Tüm bu çalışmalar ışığında uzman bankacılığın gerektirdiği bilgi ve becerileri özelleştirilmiş eğitim programları ile sunuyor ve bu sayede insan kaynağının sürdürülebilir gelişimine katkı sağlıyoruz. Çalışanlarımızın hem teknik/mesleki bilgilerini hem de kişisel becerilerini geliştirmek amacıyla çeşitli eğitim ve gelişim faaliyetleri yürütüyoruz.

Tüm eğitim programlarında iş stratejilerinin desteklenmesini gözetiyoruz. TSKB’ye yeni katılan çalışanların, kuruma en kısa sürede adaptasyon sağlamasını desteklemek amacıyla oryantasyon ve koçluk sistemi süreçleri uyguluyoruz.

Yeni mezun olarak görevlerine başlayan çalışanlar için Yeni Mezun Yetiştirme Programları düzenleniyoruz. Kalkınma ve Yatırım Bankacılığı alanında donanımlı bankacılar yetiştirmek üzere yapılandırılmış eğitim programı ile yönetici adaylarının geleceğe hazırlanmasını hedefliyoruz.

Deneyimli çalışan kadrosu için ise; görevlerinin gerektirdiği, iş stratejileri ile uyumlu ve özelleştirilmiş eğitim programları sunuyoruz. Bu programların yanı sıra kişisel gelişimlerini ve yönetim becerilerini desteklemeye yönelik çeşitli eğitim programlarına katılmalarını sağlıyoruz. Her yıl güncel içerikler, eğitmen kadrosu ve trend konu başlıklarıyla hazırlanan Eğitim Kataloğu ile çalışanlarımızı günlük yaşamı destekleyecek eğitimler ile buluşturuyoruz.

Geleceğimizi emanet edebileceğimiz potansiyel genç çalışanlarımızı orta seviye yönetici kademelerine gelmeden belirlemeyi ve yedekleme planları yaparak yöneticilik kademeleri için geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda çeşitli yöneticilik ve liderlik programlarının yanı sıra bire bir gelişim planları ile yetkinlik gelişimini destekliyoruz. Sınıf içi ve online eğitimlerin birlikte sunulduğu bütünleşik öğrenme modeli ile kurgulanan bu eğitimler ile sürdürülebilir gelişimin sağlanmasını hedefliyoruz.

Tüm bu eğitim programları haricinde repütasyonu yüksek banka dışı yurt içi veya yurt dışı kurumlardan eğitim ve staj imkanları da sunuyoruz.

Eğitim ve gelişim faaliyetleri kapsamında 2022 yılında insan sermayesinin mesleki ve kişisel gelişimine 11.6 milyon TL harcadık.

“Bize Değer!” mottosu altında çalışan esenliğini ve iş-özel yaşam harmonizasyonunu sağlamak amacıyla çalışanlarımıza kullanıcı dostu mobil ve destek uygulamalar sunuyoruz.