search

2005 yılında sürdürülebilir bankacılık çalışmaları kapsamında çok önemli bir adım atarak Çevre Yönetim Sistemi’ni kurduk. 2012 yılında bu sistemi daha da geliştirilerek Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi olarak daha üst seviyeye taşıdık. TSKB Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi Kasım 2012 tarihinde TSKB Yönetim Kurulu tarafından onaylandı.

Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi ile aşağıda yer alan 6 amacı hedefliyoruz;

  • Kredilendirme faaliyetinden kaynaklanan çevresel risklerin sistematik bir şekilde değerlendirilmesi ve yönetilmesi,
  • TSKB’nin operasyonel hizmetlerinden dolayı oluşan elektrik, su, doğal gaz kullanımı, kâğıt tüketimi ve CO2 emisyonu gibi iç çevresel etkilerin kontrolü ve sistematik yönetimi,
  • TSKB’nin ürün ve hizmetlerinin sürdürülebilir bankacılık perspektifinden geliştirilerek, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve çevre yatırımlarının finansmanı,
  • Tüm TSKB çalışanlarının ve paydaşlarının sürdürülebilirlik konularında sürekli bilgilendirilmesi ve süreçlere aktif olarak katılımının sağlanarak bu konulardaki duyarlılığın artırılması.
  • Bankanın paydaşları ile paylaşılmak üzere Global Reporting Initiative (GRI) standartlarında periyodik olarak sürdürülebilirlik raporu hazırlanması ve iyi sürdürülebilirlik uygulamaları için paydaşların desteklenmesi,
  • ISO 14064 kapsamında Bankanın karbon ayak izinin periyodik olarak hesaplanması ve karbon ayak izinin sıfırlanarak sıfır karbon prensipleri ile bankacılık faaliyetlerinin sürdürülmesi.

ISO 14001

2006 yılında Türkiye’de ilk ISO 14001 Belgesini alan banka olduk. Her yıl periyodik ISO 14001 denetimlerini başarı ile tamamlayarak, bu sertifikasyonu korunmaya devam ediyoruz.

ISO 14064

TSKB olarak iklim değişikliğinin kaynak kullanımı ve üretim gibi faaliyetlerde neden olacağı değişiklikler kapsamında, dünya atmosferindeki sera gazı emisyonlarının sınırlandırılması amacı ile hazırlanmış bir standart olan ISO 14064-1 sertifikasını almaya hak kazanan ilk banka konumundayız.

Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi Ekibi (SYSE)

TSKB’de Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi’nin devamlılığı Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi Ekibi (SYSE) tarafından sağlanıyor. Ekibin temeli 2005 yılında kurulan Çevre Yönetim Sistemi çalışma grubunda atıldı. 2012 yılında ise Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi’nin oluşturulmasıyla ekibin adı da Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi Ekibi olarak değişti. 2015 yılından bu yana Sürdürülebilirlik Yönetim Komitesi altında ayrı bir Çalışma Grubu olarak faaliyetlerine devam ediyor.