search

TSKB, atıklarını kaynağında ayrıştırarak toplamakta ve farklı atık türlerinin geri dönüşümü ve uygun şekilde bertaraf edilmesi için atıklarını sertifikalı ve yetkili firmalara vermektedir. Covid-19 pandemisi nedeniyle ofis dışı çalışmanın yoğun olarak uygulanması nedeniyle 2021 yılında operasyonlarımız kaynaklı oluşan atık miktarlarımız önceki yıllara kıyasla daha az seviyelerde gerçekleşmiş olup, aşağıda verilmektedir:

Tehlikeli atık - bitkisel ve madeni yağ, floresan, akü, pil ve elektronik atıklar (kg): 614

Tehlikesiz atık – evsel atık, ofis çöpü, plastik ve cam atıklar (kg): 13072

  • Toplam atık (kg): 13686
  • Elektronik atık (kg): 10
  • Geri dönüştürülmüş atık: 3388

2021 yılına ait elektronik atıkların imha tutanağına ulaşmak için tıklayınız.