search

Dünya Bankası’ndan TSKB’ye 200 Milyon Dolar Kredi

5 Aralık 2012
- 2 dk Okuma

TSKB, Dünya Bankası ile yenilenebilir kaynaklara dayalı enerji üretimi ve enerji verimliliği kapsamındaki projelerini finanse etmek amacıyla ‘Kredi Anlaşması’ imzaladı.

Çevre ve sürdürülebilir bankacılık kavramlarını yönetim felsefesinin bir parçası olarak benimseyen Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB), Dünya Bankası ile 5 Aralık 2011 tarihinde yeni bir kredi anlaşması imzaladı. Söz konusu kredi anlaşmasıyla TSKB, Dünya Bankası’ndan toplam 200 milyon ABD Doları eşdeğeri tutarında (100 Milyon ABD Doları ve 69,3 Milyon Euro) kredi temin etti.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ile Dünya Bankası arasında, Ankara’da imzalanan “Özel Sektör Dünya Bankası Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Projesi Ek Finansmanı” kredi sözleşmesi T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı garantisiyle hayata geçirildi.

Dünya Bankası’ndan sağlanan ek finansman, Türkiye genelinde özel sektör firmalarının yenilenebilir kaynaklara dayalı enerji üretimi ve/veya enerji verimliliğine yönelik gerçekleştirecekleri sabit sermaye yatırımlarının finansmanı amacıyla kullandırılmak kullandırlacak. üzere Söz konusu kredi 2009 yılında temin edilmiş 350 milyon ABD Doları eş değerindeki (210 milyon ABD Doları ve 109.6 milyon Euro) “Özel Sektör Dünya Bankası Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Projesi”ne ek olarak aynı amaçla kullandırılmak üzere sağlandı.

Alınan Temin edilen bu ek finansman kapsamında TSKB, yenilenebilir enerji sektörü ve enerji verimliliğine yönelik yatırımlara verdiği desteği artırararak devam ettirecek.