search

SPK, kurucusu olduğumuz yatırım fonlarının içtüzüklerinin tadilini onayladı

21 Haziran 2010
- 3 dk Okuma

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.’NİN KURUCUSU OLDUĞU

“TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU”, “TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU”, “TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU”, “ TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. B TİPİ DEĞİŞKEN FONU” VE “TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. B TİPİ DEĞİŞKEN GELİR AMAÇLI 4 MEVSİM FONU” İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.’nin kurucusu olduğu “TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU”, “ TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU”, “TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU”, “TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. B TİPİ DEĞİŞKEN FONU” VE “TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. B TİPİ DEĞİŞKEN GELİR AMAÇLI 4 MEVSİM FONU” içtüzüklerinin bazı maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 08/06/10 tarih ve B.02.1.SPK.0.15-544 sayılı izin doğrultusunda aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olup, yeni içtüzük metinleri 14/06/2010 tarihinde Ticaret Sicili’ne tescil ettirilmiştir.

Değişiklikler 02/07/2010 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU:

1-Fon tutarının para birimi TL olarak düzeltilmiştir.

2-Fon,kurucu,yönetici ve saklayıcı kuruluşların adresleri güncellenmiştir.

3-Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:VII, No:10 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’nde yapmış olduğu, 14/11/2009 tarih ve 27406 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren değişiliklere uyum sağlanmıştır.

4-Katılma belgelerinin alım satımına aracılık etmeyen kurum ünvanları içtüzüğün ilgili maddesinden çıkarılmıştır.

5-Fon portföylerine banka bonoları ile kurucu veya yöneticinin pay senetleri, tahvil ve diğer borçlanma araçlarının alınabilmesine imkan tanınmıştır.