search

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı ve TSKB, "Yenilenebilir Enerjide Fırsat ve Beklentiler" konulu bir konferans düzenledi

27 Ekim 2008
- 2 dk Okuma

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, "Yenilenebilir Enerjide Fırsat ve Beklentiler" konulu bir konferans düzenledi.

TSKB Genel Müdürü Halil Eroğlu, Avrupa Yatırım Bankası Başkanı Philippe Maystadt, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler ve Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Mehmet Şimşek'in açılış konuşması yaptıkları konferansa, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı Ahmet Tıktık moderatör, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı Hasan Köktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Selahattin Çimen, Bereket Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Saldanlı, TSKB Genel Müdür Yardımcısı Burak Akgüç ve Avrupa Yatırım Bankası Taşıma ve Enerji Direktörü Christopher Hurst ise panelist olarak katıldılar. Konferansta, ülkemizin ve dünyanın geleceğini yakından ilgilendiren yenilenebilir enerji konusu tüm yönleriyle tartışıldı.

TSKB Genel Müdürü Halil Eroğlu, açılış konuşmasında, son 5 yılda 120’nin üzerinde yenilenebilir enerji projesini değerlendirdiklerini; yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretmek üzere TSKB tarafından kredilendirilen ve/veya kredilendirme aşamasında olan proje sayısının 70, bu projelerin kurulu gücünün ise 2255 MW olduğunu; bu rakamın 2007 yılı sonu itibariyle Türkiye’nin yenilenebilir kaynaklara dayalı elektrik üretimi kapasitenin yüzde 17’sine, toplam elektrik üretim kapasitesinin ise yüzde 5’ine tekabül ettiğini söyledi. Eroğlu, finanse ettikleri yenilenebilir enerji projelerinin hayata geçmesiyle Türkiye’de yılda 4 milyon tonun üzerinde sera gazı salınımının önleneceğini, bu tutarın 2006 yılında 330 milyon ton olan Türkiye toplam sera gazı salınımının yüzde 1’inden fazlasına karşılık geldiğini ifade etti.