search

TSKB, 2011 yılı ilk yarı finansal sonuçlarını açıkladı

9 Ağustos 2011
- 2 dk Okuma

TSKB solo bazda 130 milyon TL net kar açıkladı.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB), 2011 yılı ilk yarısında solo bazda 130,3 milyon TL net kar açıkladı. TSKB’nin vergi öncesi karı ise 159.8 milyon TL olarak gerçekleşti.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB), 30 Haziran 2011 tarihli finansal sonuçlarını açıkladı. TSKB’ nin solo bazda vergi öncesi karı yıllık bazda %5,2 artışla 159,8 milyon TL, net dönem karı ise yıllık bazda %6,4 artışla 130,3 milyon TL olarak gerçekleşti.

TSKB’nin aktif büyüklüğü, 2010 yılı ikinci çeyreğine göre %17,2 büyüme kaydederek 8,5 milyar TL seviyesine ulaşırken aktif büyümesi geçen senenin sonuna göre %7,4 olarak gerçekleşti. TSKB, 30 Haziran 2011 itibariyle güçlü sermaye yapısını korumakta olup, özkaynaklarını 1,3 milyar TL’ye taşırken, bankanın yıllık bazda ortalama özkaynak ve aktif getiri oranları sırasıyla %20,3 ve %3,2 seviyesinde gerçekleşti.

Toplam kredilerdeki ilk 6 aylık dönemdeki artış, dolar bazında %9,7 oranında gerçekleşerek kredi toplamı 3,4 milyar ABD doları seviyesine ulaştı.

Bankanın sağlıklı kredi büyümesine paralel olarak, 2011 yılı ilk altı aylık dönemde net faiz gelirleri yıllık bazda %10,5 artarak 166 milyon TL’ye ulaştı. Faaliyet gelirleri toplamı ise %9,4 artış göstererek 206 milyon TL olarak gerçekleşti.

TSKB, ilk 6 aylık dönemde güçlü kaynak yapısıyla uzun vadeli ve düşük maliyetli kaynak sağlamaya devam etti. Dünya Bankası ile T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nın garantörlüğünde 180 milyon ABD Doları ve 87,8 milyon Euro tutarında “İhracatın Finansmanı Aracılık Projesi Kredisi IV (EFIL IV) Ek Finansmanı” sözleşmesi imzalandı. Ayrıca, Türkiye genelinde küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) gerçekleştirecekleri yatırımların finansmanı amacıyla, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nın garantörlüğünde Avrupa Yatırım Bankası'ndan 75 milyon Euro tutarındaki kredi temin edildi. Bununla beraber, TSKB, 15 Haziran 2011 tarihinde, yedi ayrı ülkeden 10 bankanın katıldığı iki ayrı dilimden oluşan 141 milyon ABD doları tutarındaki sendikasyon kredisi anlaşmasını imzalamıştır.

2011 yılı ilk yarı finansal sonuçlarını değerlendiren TSKB Genel Müdürü Fevzi Onat “Değişken İç ve Dış piyasa koşullarına rağmen TSKB bu yılın ilk yarısında da başarılı sonuçlar elde etmiştir. Geçmiş yıllarda olduğu gibi önümüzdeki dönemde de TSKB olarak Türk sanayisine ve yatırımcılarına destek olmaya devam edeceğiz. Gerek kalkınma gerek yatırım bankacılığı faaliyetlerini geliştirerek sürdürmek ana hedefimiz olacaktır’’ dedi.