search

TSKB, 31 Mart 2009 tarihli finansal sonuçlarını açıkladı

13 Mayıs 2009
- 1 dk Okuma

TSKB’nin 2009’un ilk üç aylık döneminde net karı 34 milyon TL

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB), 31 Mart 2009 tarihli finansal sonuçlarını açıkladı. TSKB’nin vergi öncesi karı %11 artışla 42.7 milyon TL, net dönem karı ise %19 artışla 34.1 milyon TL olarak gerçekleşti.

TSKB’nin aktif büyüklüğü, 2008 yılı ilk çeyreğine göre %20.3 büyüme kaydederek 6.7 milyar TL seviyesine ulaşırken aktif büyümesi geçen senenin sonuna göre %8.1 olarak gerçekleşti. TSKB, 31 Mart 2009 itibariyle özkaynaklarını 800 milyon TL’ye taşırken, buna paralel olarak Banka’nın sermaye yeterlilik oranı yasal yükümlülük seviyesinin oldukça üzerinde %20.6 olarak gerçekleşti.

Enerji sektörünün finansmanına orta ve uzun vadeli kredi plasmanları ile ağırlık veren TSKB’nin, 2009’un ilk üç aylık dönemi sonunda kullandırılan orta ve uzun vadeli kredileri bir önceki yıla oranla %24.6, sene sonuna göre %4.4 büyümeyle 4.1 milyar TL seviyesine ulaştı. TSKB’nin takipteki kredilerinin toplam kredilere oranı, sektör ortalamasının oldukça altında kalarak %0.6 olarak gerçekleşti.