search

TSKB, Avrupa Uzun Vadeli Yatırımcılar Birliği’nin (ELTI) kurucuları arasındaki tek Türk Bankası oldu

15 Temmuz 2013
- 3 dk Okuma


Türkiye’nin ilk özel kalkınma ve yatırım bankası TSKB, uzun vadeli finansman sağlama konusunda Avrupa’nın en etkin 16 finans kuruluşunca Avrupa Bölgesi’ndeki büyümenin daha sürdürülebilir, planlı ve kapsamlı olmasını desteklemek amacıyla hayata geçirdikleri Avrupa Uzun Vadeli Yatırımcılar Birliği’nin (the European Association of Long-Term Investors - ELTI) kurucuları arasında yer aldı.

TSKB’nin de üye olduğu Avrupa Birliğinde Uzun Vadeli Kredi Kredide Uzmanlaşan Kurumlar Kulübü – The Club of Instituitons of the European Union Specialising in Long Term Credit (ISLTC), 5 Temmuz tarihli yönetim kurulu toplantısında aldığı yapısal değişim kararıyla, faaliyetlerine “Avrupa Uzun Vadeli Yatırımcılar Birliği” olarak devam edecek.

Avrupa Uzun Vadeli Yatırımcılar Birliği oluşumunda bulunmanın TSKB’nin uluslararası arenada gösterdiği başarının altını bir kez daha çizdiğini belirten TSKB Genel Müdürü Özcan Türkakın “Sürdürülebilir büyümeyi destekleyen Avrupa Uzun Vadeli Yatırımcılar Birliği oluşumunun kurucuları arasında yer alan tek Türk bankası olmak bize ayrı bir gurur yaşatıyor. Avrupa Birliği kurumları arasında resmen tescil edilerek bir tüzel kişiliğe kavuşan Avrupa Uzun Vadeli Yatırımcılar Birliği, bu haliyle uzun vadeli finansman gerektiren yatırımlara dönük önemli platformlardan biri olacaktır” dedi.

Avrupa Uzun Vadeli Yatırımcılar Birliği, Avrupa Bölgesi’nde uzun vadeli yatırımların gelişimine destek verecek

Avrupa Uzun Vadeli Yatırımcılar Birliği’nin hedefleri arasında öncelikle üyeleri arasında deneyim paylaşımı ve finans alanında akademik araştırmaların desteklenmesinin yanı sıra altyapı, KOBİ, inovasyon ve enerji projelerine yatırım için sermaye veya finansman sağlamak üzere tasarlanan yeni finansal araçların Avrupa Birliği’nin 2014-2020 Çok Yıllı Mali Çerçeve Programı ile uygulamaya konulması hususunda, AB kurumlarıyla olan süreçlerde üyelerinin sözcülüğünü üstlenmek yer alıyor.

Avrupa Uzun Vadeli Yatırımcılar Birliği’nin AB üyesi ve üyeliğe aday ülkelerin önemli finansal kurumlarından oluşan “Kurucu Üye” listesi şöyle:

Avrupa Yatırım Bankası

TSKB, Türkiye

Bulgarian Bank, Bulgaristan

Ceskomoravska Zarucni a Rozvojova Banka, Çek Cumhuriyeti

Caisse des Depots, Fransa

Hrvatska Banka za Obnavu i Razvitak, Hırvatistan

Instituto de Credito Oficial, İspanya

Swedish Export Credit Corporation AB Svensk Exportkredit European Investment Bank, İsveç

Cassa Depositi e Prestiti, İtalya

Mortgage and Land Bank of Latvia, Letonya

MFB Hungarian Development Bank, Macaristan

Bank of Valletta, Malta

Bank Gospodarstwa Krajowego, Polonya

Banco Portugues do Investimento, Portekiz Slovenska Izvozna In Razvojna Banka, Slovenya

National Bank of Greece, Yunanistan

Türkiye Sınaî Kalkınma Bankası (TSKB) Hakkında:

1950 yılında kurulmuş olan Türkiye Sınaî Kalkınma Bankası (TSKB), Türkiye'nin özel sermayeli ilk kalkınma ve yatırım bankası olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. TSKB, geniş bir müşteri kitlesine kurumsal kredilendirme, proje finansmanı, finansal kiralama (leasing), yatırım bankacılığı kapsamında kurumsal finansman hizmetleri, sermaye piyasası aracılık faaliyetleri ve portföy yönetimi iş kollarında hizmet sunmaktadır.

Merkezi İstanbul’da olan TSKB’nin, Ankara ve İzmir’de de şubeleri bulunmaktadır. TSKB, yatırım projeleri başta olmak üzere iş dünyasına sağladığı uzun vadeli krediler, müşteriye özel danışmanlık ve aracılık hizmetleriyle Türkiye ekonomisinin gelişmesi ve büyümesine katkı sağlamaktadır. Verdiği kredilerde çevresel etki boyutunu özenle gözeten TSKB, uluslarüstü kuruluşlardan sağladığı çeşitli kaynaklarla reel sektör yatırımlarına destek olmaktadır.

Uluslararası standartlarda sürdürülebilir bankacılık anlayışını benimseyen TSKB, elde ettiği ekonomik, çevresel ve sosyal başarılar ile yerli ve yabancı paydaşlarının sürekli takdir ve desteğini kazanmıştır. 2006 yılında ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı alan ve 2009 yılı itibariyle karbon ayak izini silen TSKB, her iki alanda da Türk bankacılık sektöründe ilklere imza atmıştır. Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi’ne (UNEP FI) üye olarak, çevreye ve sürdürülebilir kalkınmaya duyarlı uluslararası kuruluşlar arasına katılan TSKB, insan hakları, çalışma, çevre ana başlıkları ve yolsuzluk karşıtı 10 evrensel prensip doğrultusunda oluşturulan Birleşmiş Milletler “Global Compact”a da üyedir.

Financial Times ve IFC tarafından 2008, 2009 ve 2010 yıllarında ardı ardına üç kez ‘Gelişmekte Olan Ülkeler’ kategorisinde Doğu Avrupa’da ‘Yılın Sürdürülebilir Bankacılık’ ödülüne layık bulunan TSKB, 2011 ve 2013 yıllarında Avrupa Bölgesi’nde en iyi üç banka arasına girerek, sürdürülebilirlik konusunda attığı duyarlı adımların altını bir kez daha çizmiştir.

2012 yılında iklim değişikliğinin kaynak kullanımı ve üretim gibi faaliyetlerde neden olacağı değişiklikler kapsamında dünya atmosferindeki sera gazı derişimlerinin sınırlandırılması amacı ile hazırlanmış bir standart olan ISO 14064-1 sertifikasını da almaya hak kazanan TSKB, bu sertifikayı bankacılık sektöründe alan ilk kurum olmuştur.

TSKB ayrıca, 2011, 2012 ve 2013'de Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) tarafından düzenlenen Kurumsal Yönetim Zirve'sinde ödüllendirilerek adil, şeffaf ve hesap verebilir bir kurumsal yönetim sergilediğini kanıtlamıştır.