search

TSKB Dünya Kadınlar Günü’nde “Derindeki Fay Hattı: Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği” Raporunu Yayımladı

8 Mart 2024
- 2 dk. Okuma

TSKB Ekonomik Araştırmalar tarafından hazırlanan “Derindeki Fay Hattı: Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği” isimli rapor 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde yayımlandı. Küresel bir sorun olan toplumsal cinsiyet eşitsizliği konusunu ele alan TSKB “Derindeki Fay Hattı: Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği” Raporu afet dayanıklılığı çerçevesinde kapsamlı bir analiz ortaya koyuyor. Raporda, kapsayıcı finansman olanaklarının toplumsal cinsiyet eşitliğine olumlu katkı sağlayacağı, böylece toplumsal iyileşmenin daha hızlı ve kalıcı bir şekilde gerçekleşebileceği aktarılıyor.

Türkiye’nin ilk özel sermayeli kalkınma ve yatırım bankası olarak 74 yıldır ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma odağında çalışmalarını yürüten TSKB (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde toplumsal cinsiyet eşitliği alanında ‘Derindeki Fay Hattı: Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği’ isimli yeni raporunu yayımladı.

Afetlerin toplumsal cinsiyetle bağına ilişkin rehber niteliği taşıyan rapor, 2023 yılında yaşanan Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremleri odağına alarak konuyu toplumsal cinsiyet ekseninde analiz ediyor. Toplumsal cinsiyet ve afet etkileri arasındaki iki taraflı ilişkiye dikkat çeken rapor, toplumsal cinsiyet rollerinin kadınları afetlere karşı daha kırılgan halde bırakabileceğini, kadınların hazırlıklı olma ve zorluklarla baş etme kabiliyetlerinin erkeklerden daha olumsuz düzeyde etkilenebileceğini aktarıyor. Afet sonrası dönemde toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri daha da derinleşebiliyor. Raporda bu iki yönlü ilişki ev içi bakım yükü, istihdam, eğitim, finansal kaynak ve servisler ile bilişim teknolojilerine erişim gibi başlıklar üzerinden ele alınıyor.

Raporda sorunların çözümü noktasında, kadınların toplumsal alandaki görünürlüklerinin desteklenmesi, başta depremden etkilenen bölgeler olmak üzere ülke genelinde kadın istihdamının artırılması, kız çocuklarının eğitime devamı, karar mercilerinde eşit temsil sağlanması gibi önemli başlıklar yer alıyor. Uluslararası finans kuruluşlarının sağlayacağı finansman olanaklarıyla kapsayıcılığın da hız kazanacağına dikkat çeken rapor, toplumsal cinsiyet eşitliğinin desteklenmesiyle afet dayanıklılığının ve sosyal sermayenin güçlendirilebileceğinin, afet bölgesinde toplumsal iyileşmenin daha hızlı ve kalıcı olabileceğinin de altını çiziyor. Bu hedeflerin hayata geçirilmesiyle Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndaki (SKA) ilerlemenin de destekleneceğini özetleyen rapor, başta SKA 5 (Toplumsal Cinsiyet Eşitliği) ve SKA 11 (Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar) olmak üzere çok yönlü etki yaratmanın mümkün olduğunu açıklıyor.

TSKB Ekonomik Araştırmalar’ın “Derindeki Fay Hattı: Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği” raporunda öne çıkan diğer önemli başlıklar;

• Afet sonrası dönemde azalan aile geliri ve sosyal yardımla beraber bakıma ihtiyaç duyanların artması kadınların yüklendiği sorumluluğu daha da ağırlaştırıyor.

• Sorumlulukların eşitsiz dağılması kadınların zaman eksikliği çekmesine neden olarak ücretli işlerde çalışmalarının önünde engel oluşturabiliyor.

• Kadınların işgücüne katılım ve istihdamlarının erkeklere kıyasla düşük seviyelerde kalması afet sonrası dönemde kadınların zorluklarla başa çıkma kapasitesini riske sokabiliyor.

• Afet sonrası dönemde eğitime devamlılığın risk altında olduğu, bu riskin kız çocukları için daha büyük olabileceği gözlemleniyor.

• Afet sonrası dönemde zorluklarla baş etme kabiliyetini artıracak finansal kaynak ve servislere erişimin kadınlar için daha düşük olduğu görülüyor.

• Türkiye’de internet kullanımının diğer üst-orta gelir seviyesindeki ülkelerden yüksek olduğu görülüyor. Buna karşın, internet kullanımındaki cinsiyet uçurumunun yüzde 7,6 puan ile benzer ülkeler genelinde görülen yüzde 1,7 puanın çok üstünde olduğu izleniyor.

• Toplumsal cinsiyet rolleri kadınların afet karşısındaki kırılganlığını şekillendirirken, kadınları öncesi ve sonrasıyla afet sürecinin önemli bir parçası haline getiriyor.

Rapora buradan ulaşabilirsiniz.