search

TSKB, IDFC öncülüğünde düzenlenen ve dünya genelindeki kalkınma bankaları üç ayrı bildirgeye imza attı

13 Kasım 2020
- 4 dk Okuma

TSKB, IDFC öncülüğünde düzenlenen ve dünya genelindeki kalkınma bankalarının ilk küresel buluşması olan “Finance in Common” Zirvesinde üç ayrı bildirgeye imza attı ve “Kalkınma Bankalarının Cinsiyet Eşitliğine Yönelik Dönüşümdeki Rolü” konulu oturuma liderlik etti.

TSKB, 9-12 Kasım tarihleri arasında “Paris Peace Forum” paralelinde online olarak düzenlenen ve dünya genelindeki 450’yi aşkın kalkınma bankasını ilk kez bir araya getiren “Finance in Common” Zirvesi’nde aktif rol aldı. Uluslararası Kalkınma Finansmanı Kulübü’nün (IDFC) düzenlediği zirvede TSKB, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”, “Biyoçeşitliliğin Korunması” ve “İklim Değişikliği ile Mücadele” konulu üç farklı bildirgenin imzacısı oldu. “Finance in Common” Zirvesi Ortak Deklarasyonu ise TSKB’nin yönetim komitesinde yer aldığı IDFC tarafından Kulüp adına imzalandı. TSKB’nin liderliği ile düzenlenen “Kalkınma Bankalarının Cinsiyet Eşitliğine Yönelik Dönüşümdeki Rolü” konulu oturumda ise IDFC’nin toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik yol haritası paylaşılarak, bu alandaki örnek bankacılık uygulamalarının ve politikalarının önemine dikkat çekildi. “Finance in Common” Zirvesi hakkında değerlendirmede bulunan TSKB Genel Müdürü Ece Börü, “BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının gerçekleştirilmesine dönük ortak misyonumuz ve daha sürdürülebilir bir gelecek için artan sorumluluklarımız çerçevesinde, dünyanın tüm kalkınma bankalarını buluşturan ve ortak bildirgelerle kolektif katkımızı güçlendiren Finance in Common Zirvesi’ni eşsiz bir fırsat olarak görüyoruz” dedi.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), dünya genelindeki kalkınma bankalarının ilk küresel zirvesi olan “Finance in Common” Zirvesi’nde aktif rol aldı. Fransız Kalkınma Ajansı’nın (AFD) başkanlığını yürüttüğü IDFC ile Kalkınma Finansmanı Kurumları Dünya Federasyonu (WFDFI) tarafından organize edilen Zirve, kalkınma bankalarını Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını (SKA) finansal anlamda destekleyecek şekilde yönlendirmeyi hedeflemesinin yanı sıra, karşılaşılan beklenmedik global krizlere uzun vadeli etki yaratacak çözümler getirmeleri için de birlik olmaları çağrısında bulundu.

TSKB, “Finance in Common” kapsamında üç bildirgeye imzacı oldu.

AFD ve TSKB’nin katkılarıyla IDFC’nin liderlik ettiği “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bildirgesi”nin yanı sıra “Biyoçeşitliliğin Korunması” ve “İklim Değişikliği ile Mücadele” Bildirgeleri de “Finance in Common” Zirvesi kapsamında kurumların imzasına açıldı.

TSKB Genel Müdürü Ece Börü tarafından imzalanan “IDFC Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bildirgesi” Avrupa, Asya ve Afrika’dan toplam 25 kurumun imzası ile duyuruldu.

Gönüllülük esasına dayanan “IDFC Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bildirgesi” ile imzacı bankalar, kurum içi ve kurum dışı faaliyetlerinde toplumsal cinsiyet eşitliğini gözetecekleri, strateji ve politikalarını bu paralelde geliştirecekleri, ilgili tüm tarafları kapsayıcı olacakları ve şeffaflığı güçlendirecekleri taahhütlerinde bulundular. Toplumsal cinsiyet eşitliği finansman olanaklarının artırılmasına yönelik ortak bir metodolojinin geliştirilmesi ve ileriye yönelik hedeflerin belirlenmesi de imzacı bankalardan beklentiler arasında yer alıyor. Ayrıca, bu bildirge ile toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı iklim ve biyolojik çeşitlilik eylem planlarının önemine dikkat çekiliyor ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı mücadelede farklı aktörler ve sivil toplum kuruluşlarıyla diyalogun güçlendirilmesi vurgulanıyor.

TSKB, zirve kapsamında “IDFC Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bildirgesi”nin yanı sıra biyoçeşitlilik ve iklim değişikliği konulu diğer deklarasyonların da imzacısı oldu. “Finance in Common” Zirvesi Ortak Deklarasyonu ise TSKB’nin de üyeleri arasında bulunduğu IDFC tarafından Kulüp adına imzalandı.

“Finance in Common” Zirvesine katılımları ve TSKB’nin zirve kapsamında imzacı olduğu deklarasyonlar hakkında değerlendirme yapan TSKB Genel Müdürü Ece Börü, “BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının başarılmasına dönük ortak misyonumuz ve daha sürdürülebilir bir gelecek için artan sorumluluklarımız çerçevesinde, dünyanın tüm kalkınma bankalarını buluşturan ve ortak bildirgelerle kolektif katkımızı güçlendiren Finance in Common Zirvesi’ni eşsiz bir fırsat olarak görüyoruz. Fırsat eşitliği ve kadın istihdamı alanındaki yaklaşımımızı ve somut projelerimizi paylaşırken dünyanın dört bir yanındaki farklı projelerden ilham alma şansı yakaladığımız bu zirvede, küresel bir amaç etrafında birleşmenin mutluluğunu yaşadık. Değerli iş ortağımız AFD’nin başkanlık ettiği, bizim de yönetim komitesinde gururla yer aldığımız IDFC inisiyatifiyle hayata geçen “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” bildirgesi kısa sürede Asya, Avrupa, Afrika, Güney ve Kuzey Amerika olmak üzere 5 ayrı kıtadan 25 kalkınma finansmanı kurumu tarafından benimsendi. Uzun yıllardır TSKB’nin odak alanlarından olan iklim değişikliği ve biyo-çeşitlilik konularında Finance in Common Zirvesi kapsamında hayata geçen ortak deklarasyonlara da imza atarak bu alanlardaki kararlı adımlarımızı daha da güçlendirmiş olduk. Sürdürülebilir bir dünya hedefi için iş birlikleri ve diyaloğun önemini bize bir kez daha gösteren bu büyük organizasyona emeği geçen tüm iş ortaklarımıza teşekkür ederiz” dedi.

AFD Ülke Direktörü Serge Snrech ise zirvenin üç ana hedefini şöyle hatırlattı: “Finance in Common Zirvesi dünyanın dört bir yanından 450 kalkınma bankasını ilk kez bir araya getirdi. Bu bankalar birlikte ele alındığında, yılda toplam 2,3 trilyon dolardan fazla yatırımla küresel yatırımın yüzde 10’unu oluşturuyor. Zirve, bu kuruluşların rollerini, hedeflerini, zorluklarını ve fırsatlarını tartışmak için önemli bir platform sağladı. İkinci kazanım ise tüm finansal akımlardan yararlanmak ve onları iklime, SKA'lara, COVID krizine yanıt vermeye ve sonuçta ortaya çıkan toparlanmaya yönlendirmek amacıyla kamu kalkınma bankalarının tüm potansiyelini kullanan bir finansal sistem kurmak için finans topluluğunu bir bütün olarak bir araya getirmek oldu. Ayrıca, yeni iş birliklerini teşvik ederek çok taraflılığın yeniden keşfedilmesine yardımcı olmak açısından da oldukça önemli bir etkinlik olduğunu söyleyebiliriz.”

Cinsiyet eşitliğine kurumsal bağlılığı güçlendirmek, cinsiyet eşitliğini gözeten yatırımlara finansmanı artırmak, cinsiyet eşitliğine duyarlı iklim politikalarının gelişmesine katkıda bulunmak ve sivil toplum kuruluşları ile iletişimin teşvik edilmesi yönünde 4 ayrı önemli hedef aracılığıyla cinsiyet eşitliğine yönelik kilit oyuncular olarak hareket etmesi beklenen kalkınma bankalarının faaliyetleri, 2021 uluslararası kalkınma gündemine de konu olacak.

“Kalkınma Bankalarının Cinsiyet Eşitliğine Yönelik Dönüşümdeki Rolü” konulu oturum TSKB’nin liderliği ile düzenlendi.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına somut katkıda bulunmayı amaçlayan Zirve’de, farklı SKA’lara yönelik 10 adet yan oturum düzenlendi. IDFC ve TSKB tarafından Sürdürülebilir Kalkınma Amacı olan “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”nin güçlendirilmesi ve finansmanı kapsamında düzenlenen oturumda ise kapsayıcı ve sürdürülebilir politikaların teşvik edilmesi, toplumsal cinsiyet temelli eşitsizliklerin azaltılmasında kalkınma bankalarının rolü ve etkisi ele alındı. UN Women Stratejik Ortaklıklar Direktörü Daniel Saymour moderatörlüğü ile gerçekleştirilen ve TSKB’nin yanı sıra Afrika Kalkınma Bankası, Yeşil İklim Fonu ve FinDev Canada’nın konuşmacı olarak yer aldığı; Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) Genel Müdürü Sn. Remy Rioux’un ve Avrupa Yatırım Bankası’nın (AYB) desteklediği “SheInvest” inisiyatifinin video mesajı ile katkıda bulunduğu panelde, TSKB Genel Müdür Yardımcısı ve Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi Meral Murathan tarafından IDFC’nin toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarını ve ileriki dönem yol haritasını paylaştı.

TSKB olarak “Finance in Common” Zirvesi’nde Cinsiyet Eşitliği Yan Oturumunu düzenleyip bizzat katkı sağlamaktan memnuniyet duyduklarını belirten Murathan, toplumsal cinsiyet eşitliğinin ve iklim temalarının TSKB’nin önceliklendirdiği alanlar olduğunun, günümüzde sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınmanın önünde büyük engel teşkil eden toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı farkındalığa ve mücadeleye kararlılıkla destek verdiklerinin altını çizdi; Covid-19 salgını gibi küresel krizlerde kalkınma bankaları olarak atılması gereken adımların ve kurulacak iş birliklerinin önemine dikkat çekti.

SKA’ların 2030 küresel gündemini destekleyen kalkınma bankalarını bir araya getiren “Finance in Common” Zirvesi, 2021 yılında gerçekleşmesi planlanan ve iklim değişikliği ile mücadele, biyoçeşitliliğin devamı konularının görüşüleceği COP26 ve toplumsal cinsiyet eşitliği temasının ele alınacağı “Generation Equality Forum”a referans olması bakımından da önem taşıyor.

AFD, TSKB ve IDFC, kadın istihdamı ve cinsiyet eşitliği alanında örnek bir iş birliği sergiliyor.

AFD ve TSKB, 2016 ve 2019 yıllarında imzalanan, toplam 185 milyon Euro tutarındaki kredi anlaşmaları ile, Türkiye’deki çalışma ortamında cinsiyet eşitliğini dikkate alan ve kadın istihdamına fırsat tanıyan firmaların yapacağı yatırımlara kaynak sağlıyor.

Bugüne kadar tekstil, otomotiv, gıda, sağlık başta olmak üzere farklı sektörlerde yaklaşık 1500 ilave kadın istihdamı yaratıldı. Kredi programın kapsamında geliştirilen ölçüm aracıyla firmaların fırsat eşitliği karnelerini de ortaya konuyor. Son dört yılda programa dahil olan firmalarda, kadın istihdamı artışı yüzde 15, politikalar, eğitim, çalışma koşulları, yönetimde temsil gibi gelişim alanlarında kaydedilen performans artışı ise yüzde 30 oranlarına ulaştı.

Cinsiyet eşitliği alanında somut başarı hikayelerinin oluşmasına katkı sağlayarak uluslararası platformlarda da dikkat çeken bir iş birliği örneği sergileyen TSKB ve AFD, bu alandaki çalışmalarına ulusal, uluslararası ve bölgesel kalkınma finansmanı kurumlarının SKA’ları gerçekleştirmeleri yönünde stratejik iş birliklerini destekleyen IDFC bünyesinde de devam ederek üye kuruluşlarla ortak projeler geliştiriyor. En son “Finance in Common” Zirvesi kapsamında IDFC tarafından hayata geçirilen “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” deklarasyonu kısa sürede 25 imzacıya ulaştı.

“IDFC Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” bildirgesine imza atan kuruluşlar:

 • ADFIMI (Association of Development Finance Institutions in member countries of the Islamic Development Bank)
 • AECID, (Spanish Agency for International Development Cooperation - Spain)
 • AFD (French Development Agency - France)
 • AfDB (African Development Bank)
 • ALIDE (Latin American Association of Development Financing Institutions)
 • Bancoldex S.A. (Colombia)
 • BDMG (Development Bank of Minas Gerais- Brazil)
 • BICE (Investment and Foreign Trade Bank - Argentina)
 • CABEI (Central American Bank for Economic Integration)
 • CDC Group (Commonwealth Development Corporation- United Kingdom)
 • DBSA (Development Bank of Southern Africa – South Africa)
 • DEG (German Investment and Development Company - Germany)
 • EIB (European Investment Bank)
 • FinDev Canada (Canada)
 • Finnfund (Finland)
 • HBOR (Croatian Bank for Reconstruction and Development – Croatia)
 • JICA (Japan International Cooperation Agency – Japan)
 • IFAD (International Fund for Agricultural Development)
 • IFU (Investment Fund for Developing Countries- Denmark)
 • KFW (Credit Institute for Reconstruction –Germany)
 • PROPARCO (France)
 • PT-SMI (PT Sarana Multi Infrastruktur, Indonesia)
 • Swedfund (Sweden)
 • TSKB (Industrial Development Bank of Turkey - Turkey)
 • VEB.RF (State Development Corporation – Russia)

Finance In Common Hakkında:

9-12 Kasım 2020 tarihinde online olarak gerçekleşen Finance In Common, global düzeyde toplumların ihtiyaç duyduğu refah ortamını inşa etmeyi amaçlıyor. Alanında ilk olma özelliğiyle örnek teşkil eden bu etkinlik, kalkınma bankaları, devlet ve hükümet başkanları, özel sektör, akademi, sivil toplum kuruluşları, denetçiler ve diğer ilgi gruplarından oluşan paydaşlarla iş birliği konusunda önemli bir role sahip. Etkinlikte, sürdürülebilir iyileşme önlemleri ile beklenmedik global krizlere karşı uzun vadeli olumlu konjonktürel etki yaratımı yönünde kalkınma finansmanı kurumlarının desteği ön plana çıkıyor. Gelişmiş hareket kapasitesine sahip önemli bir global topluluğu sürdürülebilir kolektif bir eylemle bir araya getirme misyonuyla; Finance in Common Zirvesi ve kabul edilen deklarasyonlardaki hedefler, 2021 yılında düzenlenmesi planlanan COP26, COP15 ve Nesil Eşitlik Forumu gibi önemli etkinliklerde yansıtılacak gerçekleşmelere dönüşecek olması bakımından önemli bir rol oynuyor.