search

TSKB İş Hayatında Kadının Destekçisi

25 Nisan 2018
- 3 dk Okuma

Kapsayıcı kalkınma misyonu çerçevesinde sunduğu finansman olanakları ile şirketlerin fırsat eşitliği konusunda somut adımlar atmasını sağlayan TSKB, hayata geçirdiği projeler ve uygulamalarla da kadın istihdamını destekliyor. TSKB sosyal sorumluluk projeleri ‘Eğitimden Üretime’ bursuyla üniversite öğrencilerine iş ve okul hayatında, ‘Yarının Kadın Yıldızları’ projesiyle ise genç kadın müzisyenlerin uluslararası kariyerlerine destek sunuyor.

Türkiye’nin kalkınmasına destekte 68’inci yılı geride bırakan, özel sektör yatırımcılarının en yakın iş ortağı olan Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), ekonomik kalkınmanın sosyal ve kültürel kalkınmadan ayrı düşünülemeyeceği bakış açısıyla pek çok fırsat eşitliği projesi hayata geçiriyor. Başta kadınlar olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin ekonomik ve sosyal yaşamda daha fazla yer alması için çalışan TSKB, geçtiğimiz yıl Fransız Kalkınma Ajansı’ndan (AFD) temin ettiği 100 milyon Euro tutarındaki krediyle, kadın dostu firmaların yatırım projelerine kredi olanağı sundu. TSKB’nin AFD ile ortaklaşa tasarladığı, dünyanın ilk kadın temalı kredisiyle desteklenen şirketlerde kadın istihdamı yüzde 15 oranında arttı.

TSKB, kurum içinde gerçekleştirdiği uygulamalarıyla da fırsat eşitliğini destekliyor. Bankacılık kadrolarında çalışanların yüzde 55’inin kadın olduğu bankada, yönetim kademesinde ise bu oran yüzde 51. Gerek politikaları gerek çalışma ortamında hayata geçirdiği kadın dostu uygulamalarla geçtiğimiz aylarda KAGİDER ve Dünya Bankası’nın öncülük ettiği Fırsat Eşitliği Modeli (FEM) sertifikasını alan TSKB, kadın istihdamı konusundaki taahhüdünü gün geçtikçe güçlendiriyor.

Kadın istihdamına çok yönlü destek

UN Woman’ın ortaya koyduğu Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEP’s)’in Türkiye’deki ilk imzacılarından biri olan TSKB, küresel arenada oldukça etkin bir inisiyatif olan Uluslararası Kalkınma Finansmanı Kulübü (IDFC) bünyesinde, “Cinsiyet Eşitliği” konulu çalışma grubunun başkanlığını yürütüyor. Öte yandan Sürdürülebilir Kalkınma Derneği’nin Kadın İstihdamı ve Fırsat Eşitliği Çalışma Grubu Başkanlığı görevini üstlenen banka, bu konuda TÜSİAD ve Global Compact Türkiye gibi insiyatiflerin çatısı altında da çalışmalar yürütüyor.

Fırsat eşitliğinde finansal ve altyapısal desteğin yanı sıra sosyal alanda da değer yaratan TSKB, bu konuda iki büyük sosyal sorumluluk projesi yürütüyor. Türk Eğitim Vakfı (TEV) işbirliğiyle hayata geçirilen Eğitimden Üretime bursu ile her yıl onlarca üniversite öğrencisi kıza maddi destek sağlanıyor. Kadının iş hayatına katılması nihai amacıyla başlayan projeyle, kursiyerleri mentörlük, eğitim ve staj gibi adımlarda da destekliyor.

TSKB son olarak, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) ile İstanbul Müzik Festivali’nin 46. yılında geleceğin kadın müzisyenlerini desteklemek için yeni bir proje başlattı. 1990 yılından bu yana İstanbul Müzik Festivali'nin destekçileri arasında yer alan TSKB, kadının güçlenmesi yönündeki sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında Yarının Kadın Yıldızları projesinde eğitim destek sponsoru olarak yer alıyor. TSKB’nin yanı sıra konser dinleyicilerinin de katkılarıyla büyüyecek olan fon, üstün yetenekli genç kadın müzisyenlerin çalgı, şan ve şeflik branşlarında uluslararası arenadaki kariyerlerinin ilerlemesine destek olacak.