search

TSKB kalkınmada kadının gücüne güveniyor

8 Mart 2017
- 2 dk Okuma

Kadınların ekonomiye katılımının nitelikli kalkınma için vazgeçilmez olduğuna inanan Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), bu amaçla hem kadın istihdamına ve fırsat eşitliğine yönelik yatırım projelerini destekliyor hem de fırsat eşitliğine dayanan insan kaynakları anlayışıyla hareket ediyor. TSKB, bankacılık kadrolarının %55’ini ve yönetim kadrolarının %56’sını oluşturan kadın çalışanlarıyla fark yaratıyor.

İş hayatına katılan her kadınla kalkınma yolculuğunda önemli bir adım atıldığına inanan TSKB’nin kadın istihdamına verdiği önem pek çok farklı alanda yansıma buluyor. TSKB, kaynak sağladığı yatırım projeleri, fırsat eşitliği konusundaki bilinçlendirme çalışmaları ve kendi insan kaynağı gücündeki kadın oranıyla ülkemizin kalkınması için değer yaratıyor.

‘Önce İnsan’ diyerek 100 milyon Euro kredi temin etti

Özellikle sürdürülebilir kalkınma konusunda kadınların üretimin kalbinde yer almasının yanı sıra çevreleri için rol model oluşturarak büyük fark yarattıklarını her fırsatta dile getiren TSKB, son olarak kadın istihdamını desteklemeye yönelik özel bir kredi anlaşmasına imza attı. Bu anlaşmayla, kadın istihdamını destekleyen firmaların yatırımlarıyla iş sağlığı ve güvenliği yatırımlarına finansman sağlamak amacıyla Fransız Kalkınma Ajansı’ndan (AFD) temin edilen 100 milyon Euro tutarındaki krediyle “kadın dostu” şirketlerin sürdürülebilirlik kriterlerine uygun tüm yatırım projelerine destek sağlanacak. TSKB’nin kredi değerlendirme sürecinde yer alan “Kadın İstihdamı Yönetim Aracı” ile şirketlerin bu alandaki uygulamaları değerlendirilecek. Kadın istihdamını artırma ve fırsat eşitliği sağlama yönünde hedefler koyan firmalar da bu krediden faydalanabilecek.

“Kadın İstihdamı ve Fırsat Eşitliği Deneyimleri” raporuna destek

TSKB ayrıca, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği’nin (SKD) hazırladığı “Kadın İstihdamı ve Fırsat Eşitliği Deneyimleri” raporuna da sponsor oluyor. Türkiye’nin önde gelen dokuz şirketinin kadın istihdamı ve fırsat eşitliği konusunda gerçekleştirdiği projelere yer verilen rapor, somut etkileri ve sonuçları da içeriyor. Raporda paylaşılan örnek deneyimlerin, kadın istihdamı ve fırsat eşitliği konusunda yeni adımlar atmak isteyen şirketlere yol göstermesi amaçlanıyor.

Çalışanların yüzde 55’i, yönetim kadrolarının %56’sı kadınlardan oluşuyor

TSKB’nin çeşitliliğe ve fırsat eşitliğine dayanan insan kaynakları politikasının sonuçları bankanın çalışan yapısına da yansıyor. TSKB çalışanlarının %55’i ve yönetim kadrolarının %56’sı kadınlardan oluşuyor. Ayrıca, sıra genel müdürün de dahil olduğu on kişiden oluşan üst düzey yönetimdeki kadın oranı ise %44.

Karar verici rolündeki kadınların farklı komitelere katılımlarını desteklemeye devam eden TSKB, bu kapsamda Yönetim Kurulu’ndaki kadın üye oranını gönüllü olarak 2018 sonuna kadar %25'e çıkarma taahhüdünde bulunuyor. Finans sektörünün ekonomideki dönüştürücü gücüne inanan TSKB, kadın istihdamına gösterdikleri önemin diğer sektörler için örnek olmasını diliyor.

WEPs imzasıyla fırsat eşitliğine uluslararası destek

Fırsat eşitliğini, istihdam politikasına ek olarak sosyal politikalarla da destekleyen TSKB, bu kapsamda Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UN Women) ve Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ortaklığında kurulan en önemli uluslararası girişim olan Kadının Güçlenmesi Prensipleri’nin de (WEPs) Türkiye’deki ilk destekçileri arasında yer alıyor.