search

TSKB ve AFD yeni kredi anlaşmalarında ‘önce insan’ diyor

16 Şubat 2017
- 4 dk Okuma

TSKB’nin kadın istihdamını destekleyen firmaların yatırımlarıyla iş sağlığı ve güvenliği yatırımlarına finansman sağlamak amacıyla Fransız Kalkınma Ajansı’ndan (AFD) temin ettiği 100 milyon Euro tutarındaki kredinin tanıtım toplantısı Fransız Sarayı’nda pek çok değerli konuşmacının katıldığı paneller eşliğinde gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan TSKB Genel Müdürü Suat İnce; “AFD ile birlikte kalkınmanın sosyal boyutuna odaklanarak “önce insan” diyerek yola çıktık. Bugün bizi bir araya getiren kadın istihdamıyla iş sağlığı ve güvenliği destek programımız bu ortak hedefin bir sonucu” diye konuştu.

AFD Grubu Türkiye Müdürü Bertrand Willocquet ise “Kadın istihdamıyla iş sağlığı ve güvenliğini doğrudan hedefine alan bu projeyle Türkiye ekonomisi ve Türk şirketleri açısından somut kazanımlar ortaya koymayı hedefliyoruz” dedi.

TSKB’nin kadın istihdamını destekleyen firmaların yatırımlarıyla iş sağlığı ve güvenliği yatırımlarına finansman sağlamak amacıyla Fransız Kalkınma Ajansı’ndan (AFD) temin ettiği 100 milyon Euro tutarındaki kredinin tanıtım toplantısı pek çok değerli konuşmacının katıldığı paneller eşliğinde gerçekleştirildi. Fransa Başkonsolos Yardımcısı Aurélien Maillet, AFD Türkiye Grup Direktörü Bertrand Willocquet ve TSKB Genel Müdürü Suat İnce’nin açılış konuşmalarıyla başlayan toplantı iş dünyası, üniversite, sivil toplum ve medya temsilcileri tarafından büyük ilgi gördü.

Beyoğlu’ndaki Fransız Sarayı’nda 16 Şubat 2017 tarihinde düzenlenen tanıtım toplantısının ‘Özel Sektörde Kadın - Erkek Eşitliğine Yönelik Uygulamaları Nasıl İyileştirebiliriz?’ konulu ilk paneli, AFD Bankacılık Sektörü ve Çevre Müdürü Luis Salamanca moderatörlüğünde; Sabancı Üniversitesi’nden Sevda Alkan, KAGİDER Başkanı Sanem Oktar ve SKD Genel Sekreteri Konca Çalkıvik’ın katılımıyla gerçekleştirildi. TSKB Genel Müdür Yardımcısı Çiğdem İçel’in moderatörlüğünü üstlendiği ‘TSKB Müşterileri Kadın İstihdamı Konusundaki Deneyimlerini Paylaşıyor’ isimli ikinci panele, Borusan Holding Grup İnsan Kaynakları Başkanı Semra Akman, Korozo Ambalaj İnsan Kaynakları Direktörü Aziz Şahin ve Betek Boya İnsan Kaynakları Direktörü Tuğba Çörtelekoğlu katıldı. ‘Firmalar, Çalışanları İçin Sundukları İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarını Nasıl İyileştirebilirler?’ konulu üçüncü ve son panel ise AFD Genel Müdür Yardımcısı Serge Perrin moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Panelde, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ISG Ulusal Sorumlusu Burcu Akçar Hacıosmanoğlu, TSKB Mühendislik Müdürü Coşkun Kanberoğlu, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Genel Sekreteri Hakan Yıldırımoğlu, Tırsan Çevre Sorumlu Uzmanı Serap Alkan ve Organik Kimya Sağlık, Emniyet, Çevre ve Kalite Müdürü Bülent Uğurlu yer aldı.

“Minimum 4 yıl vade ile 8 milyon Euro’ya ulaşan krediler sunulacak”

TSKB’nin AFD’den temin ettiği, 100 milyon Euro tutarındaki kredi kapsamında “kadın dostu” şirketlerin sürdürülebilirlik kriterlerine uygun tüm yatırım projelerine destek sağlanabilecek. TSKB’nin kredi değerlendirme sürecinde yer alan “Kadın İstihdamı Yönetim Aracı” ile şirketlerin bu alandaki uygulamaları değerlendirilecek. Kadın istihdamını artırma ve fırsat eşitliği sağlama yönünde hedefler koyan firmalar da bu krediden faydalanabilecek.

Kredinin bir diğer boyutunu oluşturan iş sağlığı ve güvenliği (İSG) finansmanıyla, firmaların İSG açısından risk taşıyan alanlarda iyileştirici ve önleyici projelerinin hayata geçirilmesine destek verilecek. Firmalara her bir yatırım projesi için 8 milyon Euro’ya ulaşan tutarlarla sunulacak kredilerin minimum vadesi 4 yıl olacak.

“AFD ile kalkınmanın sosyal boyutuna odaklandık”

Toplantının açılışında konuşan TSKB Genel Müdürü Suat İnce, “Çağdaş bir toplumun kurulması ve refahın toplumun tüm kesimlerine yayılması için kalkınmanın sosyal boyutu büyük önem taşıyor. Sosyal kalkınmaya giden yol ise “önce insan” demekten geçiyor. Biz de AFD ile birlikte “önce insan” diyerek yola çıktık ve bu konuda topluma nasıl fayda sağlayabileceğimize odaklandık. Bugün bizi bir araya getiren kadın istihdamı ile iş sağlığı ve güvenliği destek programımız bu ortak hedefin bir sonucu” dedi.

TSKB’deki kadın çalışan oranlarına da değinen İnce sözlerine şöyle devam etti: “Tüm faaliyetlerimizi %56’sı kadın çalışanlardan oluşan nitelikli insan kaynağımızla gerçekleştiriyoruz. Üst yönetimdeki %44’lük kadın oranıyla da olumlu ayrışmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bunu söylerken, fırsat eşitliğini kadın çalışanlarımız için bir ayrıcalık değil bir hak olarak gördüğümüzün altını çizmek isterim. TSKB olarak bu oranların ancak yaygınlaştıkça anlam kazanacağının farkındayız. Kadınların farklı firmalar ve sektörlerde işgücüne katılımının, ekonomik ve sosyal kalkınma hedefleri bakımından büyük bir potansiyel ifade ettiğine inanıyoruz.”

“İş sağlığı ve güvenliği konusunda iyi uygulamalar hızla devreye giriyor”

Kredinin iş sağlığı ve güvenliği boyutuna da değinen Suat İnce; “İş sağlığı ve güvenliği konusunda firmalarımızın bilinç düzeyinin artmasıyla büyük ve güçlü Türkiye’yi inşa eden iş gücümüzün en yüksek sağlık ve güvenlik şartlarında çalışmasını ve üretmesini mümkün kılacak gelişmelerin hızla devreye girdiğini görüyoruz. Kuşkusuz bu noktada kadın istihdamını teşvik eden, iş sağlığı ve güvenliği konularında düzenleyici, denetleyici ve destekleyici rol üstlenen devlet politikalarımızın da katkısı büyük” dedi.

“Bu yenilikçi proje ile Türkiye ekonomisinin bütünü ve şirketler açısından somut kazanımlar ortaya koymayı umut ediyoruz”

AFD Grubu Türkiye Müdürü Bertrand Willocquet ise TSKB ile imzaladıkları kredi anlaşması için değerlendirmelerde bulunarak şunları söyledi: “AFD olarak Türkiye'de çevresel dengelere ve iklim değişikliğiyle mücadeleye duyarlı, daha katılımcı bir büyümeye destek olmayı amaçlıyoruz. TSKB ile 10 yılı aşan uzun soluklu ve kaliteli işbirliğimiz kapsamında Türkiye ekonomisinin çevresel ve sosyal kalkınması açısından ortak bir vizyon paylaşmaktan gurur duyuyoruz.”

TSKB ile AFD'nin tanıtımını yaptıklarını projenin önemine de dikkat çeken Willocquet; “Söz konusu işbirliği AFD için de bir ilk olma özelliği taşıyor: İlk kez bankacılık sektörü aracılığıyla kadın istihdamını doğrudan hedefine alan bir temayı finanse ediyoruz. Bizim için çok önemli olan bu konuda özellikle dinamik ve yenilikçi yapısı sebebiyle TSKB ile birlikte çalışmayı tercih ettik. TSKB’nin bu projeyle, şimdiye kadar gerçekleştirdiği diğer çalışmalarda olduğu gibi büyük başarılara imza atacağından şüphemiz yok. Bu proje sayesinde elde edilecek başarılar, Türkiye ekonomisinin bütünü ve şirketler açısından somut kazanımlar ortaya koyarken; bizi de faaliyette bulunduğumuz diğer ülkelerde benzer projeler geliştirmek konusunda motive edecek” dedi.