search

TSKB’nin dördüncü Sürdürülebilirlik Raporu çalışanları tarafından hazırlandı

18 Aralık 2015
- 3 dk Okuma

TSKB, 2013-2014 dönemindeki sürdürülebilirlik performansını GRI-G4 prensiplerine uygun olarak hazırladığı Sürdürülebilirlik Raporu ile paydaşlarına sundu. Türk finans sektöründe Sürdürülebilirlik Raporu yayınlayan ilk kurum olan TSKB’nin yeni raporu, Banka’nın Sürdürülebilirlik Komitesi tarafından hazırlandı.

Sürdürülebilirliğin en önemli kriterlerinden birinin şeffaflık olduğuna inanan TSKB, dördüncü Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı. TSKB’nin 2013-2014 dönemindeki sürdürülebilirlik performansına yer verilen rapor, GRI (Küresel Raporlama İnisiyatifi) G4 prensiplerine uygun olarak bu defa “kapsamlı” seviyesinde hazırlandı. TSKB, son raporunda yeni bir uygulamaya geçti ve raporun tüm içeriği TSKB Sürdürülebilirlik Komitesi’nde görev alan banka çalışanları tarafından oluşturuldu.

2005 yılından bu yana sürdürülebilirlik alanında sistematik çalışmalara imza atan TSKB çalışanlarının yüzde 10’u sürdürülebilirlik konulu çalışma gruplarında görev alıyor. Sürdürülebilirliği Banka’nın tüm iş modeline entegre etmeyi amaçlayan bu ekipler, iki yönetim kurulu üyesi ve iki genel müdür yardımcısından oluşan bir üst komiteye bağlı olarak çalışıyor.

TSKB, sürdürülebilir bir gelecek için tükenebilir kaynakların dikkatli kullanılması gerekliliğinden hareketle, önceki raporlarında olduğu gibi bu raporunu da kağıt, boya ve dağıtım konularını dikkate alarak basılı hale getirmeden, sadece internet sitesinde ve dijital ortamda paylaşıyor.

Raporda TSKB’nin bir iş modeli haline getirdiği sürdürülebilirlik yaklaşımı çok boyutlu olarak incelenirken, sürdürülebilir yatırım projelerinin finansmanından kurumsal yönetime, insan kaynağına yapılan yatırımdan banka içi çevresel etkilerin azaltılmasına kadar pek çok alanda örnek uygulamalara yer veriliyor.

TSKB’nin kredi portföyünün yüzde 50’den fazlası sürdürülebilir yatırım projelerinden oluşuyor. Bu portföyün oluşmasında uluslararası finans kurumlarıyla yapılan uzun vadeli işbirliği ve TSKB’nin sürdürülebilirlik konusundaki bilgi birikimi ve deneyimi büyük rol oynuyor. Tüm bu yatırımlarla Türkiye’nin yenilenebilir enerji kapasitesinin yaklaşık yüzde 14’üne denk gelen, 3.900 MW’lık kurulu güce sahip, 100’den fazla temiz enerji projesine finansman sağlanırken, Türkiye’de yıllık karbondioksit salımı 7,2 milyon ton azaltılıyor. Ayrıca TSKB 2005’ten beri incelediği tüm yatırım projelerinin çevresel ve sosyal risk ölçümünü yaparak, kendi faaliyetlerinden kaynaklanan tüm çevresel etkileri de azaltıyor.

Sürdürülebilir dönüşüm için deneyim paylaşımının önemine inanan TSKB, sosyal sorumluluk projelerinde de sürdürülebilirlik konusundaki bilgi ve deneyimini toplumun farklı kesimlerine aktarmaya öncelik veriyor. Türkiye’nin en kapsamlı sürdürülebilirlik portali cevreciyiz.com, üniversitelere yönelik ilk sürdürülebilirlik okuryazarlığı programı Sürdürülebilirlik Atölyeleri ve karbon-nötr organizasyonlar, TSKB’nin sürdürülebilirlik konusunda farkındalığı artıran çalışmaları olarak öne çıkıyor.

Çiğdem İçel: “Dünya hızla değişirken biz hem yeniliğin hem de sürdürülebilirliğin peşinde olduk”

TSKB Sürdürülebilirlik Raporu ile ilgili açıklamalarda bulunan TSKB Genel Müdür Yardımcısı Çiğdem İçel, TSKB’nin sürdürülebilirlik kilometre taşlarından bahsederek; “Bankamızın sürdürülebilirlik alanında yarattığı farkın arkasında, zamanın ruhuna çok hızlı adapte olmamız yatıyor. Dünya hızla değişirken biz hem yeniliğin hem de sürdürülebilirliğin peşinde olduk. Yenilenebilir enerjiyle başladığımız sürdürülebilirlik yolculuğumuz enerji ve kaynak verimliliğinden sürdürülebilir turizme kadar geniş bir yelpazeye ulaştı. Sürdürülebilirliği kaynak sağladığımız projelerle sınırlı tutmadık, kendi iş süreçlerimize de aktardık. Son beş yılda karbon ayak izimizi yüzde 40 azalttık ve sıfır karbon bankacılığa geçtik. Bu alandaki uygulamalarımız ulusal ve uluslararası arenada pek çok ödüle değer bulundu. Başarımızın arkasında, tüm çalışanlarımızın sürdürülebilirliği büyük bir motivasyonla içselleştirmesi olduğuna inanıyorum. Son Sürdürülebilirlik Raporumuzu çalışanlarımızın hazırlamış olması da bunu bir kez daha teyit ediyor” dedi.

Çiğdem İçel şöyle devam etti: “Bugün iklim değişikliği, doğal kaynakların azalması ve adil paylaşım gibi konular pek çoğumuzun zihninde haklı endişeler doğuruyor. Bu endişelerden kurtulmanın yolu onları görmezden gelmek değil, sorunu tespit edip sürdürülebilir çözümler sunmak. Finansman hizmetleriyle her sektörü dönüştürebilme gücü olan bankacılık sektörünün bu konuda büyük sorumluluğu olduğuna inanıyorum.”

Raporun tamamına online olarak ulaşmak için aşağıdaki adresi ziyaret edebilirsiniz:

TSKB 4. Sürdürülebilirlik Raporu

Rapor özetinin videosunu izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız:

TSKB 4. Sürdürülebilirlik Raporu Videosu