search

TSKB’nin kredi büyüklüğü 2016 yılında 17,3 milyar TL’ye ulaştı

1 Şubat 2017
- 3 dk Okuma

TSKB, 2016 yılsonu faaliyet sonuçlarını açıkladı. 2016 yılında aktif büyüklüğü 24 milyar TL’ye ulaşan TSKB’nin kredi portföyü 17,3 milyar TL olarak gerçekleşti. TSKB Genel Müdürü Suat İnce, “Geride bıraktığımız yılı yenilikler ve başarılarla tamamlarken, 2017 yılında TSKB’nin geleceğine yeni bir bakışla yön vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nın (TSKB) 2016 yılı finansal sonuçlarına göre Bankanın toplam aktif büyüklüğü bir önceki yıla göre yüzde 15,8 artarak, 24 milyar TL’ye, nakdi kredileri ise yüzde 26,7 artışla 17,3 milyar TL’ye ulaştı.

Özkaynaklarını bir önceki yıla göre yüzde 17,7 artışla 2,9 milyar TL’ye yükselten TSKB’nin, yıllık bazdaki ortalama özkaynak getiri oranı yüzde 17,6 oldu. Bankanın aktif kârlılık oranı ise yüzde 2,1 olarak gerçekleşti. TSKB’nin bir önceki yıla göre net kârı yüzde 17,1 artışla 476,4 milyon TL düzeyine yükselirken, uluslararası piyasalardan sağladığı yabancı para cinsinden kaynaklar 19,3 milyar TL’ye ulaştı. Sağlıklı büyümesini sürdüren ve güçlü aktif kalitesini koruyan TSKB’nin yılsonu itibarıyla takipteki alacaklar oranı yüzde 0,3 oldu.

Suat İnce: “2016’da ülkemizin sürdürülebilir ve nitelikli kalkınmasına yönelik yenilikçi adımlar attık”

2016’da TSKB’nin ülke ekonomisine verilen destek açısından son derece dinamik bir yıl geçirdiğini belirten TSKB Genel Müdürü Suat İnce şöyle konuştu; “Geride bıraktığımız yıl sürdürülebilir kalkınmanın finansmanına yönelik yenilikçi adımlar attık. Yılın ilk yarısında ihraç ettiğimiz Türkiye’nin ilk yeşil tahviliyle uluslararası yatırımcılardan çok yüksek bir talep aldıktan sonra art arda iki önemli ödüle layık görülmekten dolayı büyük gurur duyduk. Diğer yandan 2016 ülkemizin nitelikli kalkınma hedeflerine hizmet edecek yeni kredi temaları geliştirdiğimiz verimli bir yıl oldu. Önümüzdeki dönemde işyerlerinde sağlık ve güvenlik koşullarının iyileştirilmesine yönelik yatırımlara ilave kaynak aktarırken kadınların ekonomiye katılmasına ve daha çok üretmesine fırsat tanıyan firmaları teşvik eden özel kredi olanakları da sunacağız.”

“Yıl içinde Türk özel sektörüne nakdi ve gayrinakdi krediler aracılığı ile 2,1 milyar ABD Doları finansman sağladık”

TSKB’nin 66 yıldır uluslararası finans kurumlarıyla sürdürdüğü verimli işbirlikleriyle Türkiye’nin geleceğini şekillendiren kalkınma yatırımlarına kaynak sağladığını belirten Suat İnce sözlerini şöyle sürdürdü: “2016 yılında uluslararası fon sağlayıcılardan toplam 733 milyon ABD Doları yeni kaynak temin ettik. Yurt dışından sağladığımız ve kredi finansmanında kullandığımız yabancı para cinsinden kaynaklar 5,5 milyar ABD Doları’nı aştı. Verdiğimiz kredilerle ülkemizin yenilenebilir enerji kapasitesini artıran rüzgar, güneş ve jeotermal yatırımlarının yanı sıra elektrik dağıtımı projelerine de destek olduk. Üretimde enerji ve hammadde maliyetlerini düşüren kaynak verimliliği yatırımları finanse etmeye devam ettik. Kamu-özel sektör ortaklığı kapsamında ise sağlık ve eğitim alanlarındaki yatırım projelerine kaynak aktardık. Tüm bu yatırımlarla yıl içinde nakdi ve gayrinakdi krediler aracılığı ile Türk özel sektörüne sağladığımız toplam finansman 2,1 milyar ABD Doları’na ulaştı.”

“Geleceğe güvenle bakıyoruz”

Ülkenin geleceğine inandıklarının ve geleceğe güvenle baktıklarının altını çizen Suat İnce, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılına, 2023 hedefleri doğrultusunda ilerlemeye devam ettiklerini ekleyerek; “Ülkemizin ekonomik kalkınması için tüm kişi ve kurumların daha önce emsali görülmemiş bir dayanışma içerisinde sorumluluk alması gereken bir dönemden geçiyoruz. Ana misyonu kalkınma olan bir banka olarak, bugüne kadar olduğu gibi bu dönemde de üzerimize düşeni yapmaya, üretenlerin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

2017 ekonomik beklentilerinin 2016 ile uyumlu olduğunu belirten Suat İnce, alınan tedbirler sayesinde risk ve belirsizliklerin azaldığını belirterek şunları söyledi: “Zor dönemleri arkada bıraktığımıza inanıyoruz. Son dönemde gerek devlet tarafından açıklanan reformlar gerekse otoriteler tarafından alınan tedbirler sayesinde yatırım ortamında iyileşme bekliyoruz.”

2017’de kurdan arındırılmış bazda %10-13 arasında kredi büyümesi hedeflediklerini ifade eden Suat İnce, TSKB’nin 2017 öncelikleri arasında, enerji ve kaynak verimliliğinin yanı sıra başta güneş ve jeotermal olmak üzere yenilenebilir enerji, kadın istihdamı, iş sağlığı ve güvenliği, çevresel temalı projeler ve KOBİ finansmanı olacağını sözlerine ekledi.

“Bugünün başarısı bize yarınlar için daha büyük bir sorumluluk yüklüyor”

TSKB’nin finansal performansıyla kurulduğu günden bu yana kalkınmaya destek anlamında en başarılı dönemlerinden birini yaşadığına işaret eden Suat İnce, “Bugünün başarısı bize yarınlar için daha büyük bir sorumluluk yüklüyor. Ülke kalkınmasına yönelik katkımızı artırarak sürdürmek için rekabetçi ve bilgi üreten kimliğimizi daha da geliştirerek geleceğe taşımak durumundayız. Bu hedefle, 2016 yılında tüm çalışanlarımızı ve iştiraklerimizi içine alan ‘Geleceğe Bakış’ isimli bir program başlattık. ‘Geleceğe Bakış’ kapsamında, ürün ve hizmetlerimizden iş yapış şekillerimize kadar her alanda yarattığımız katma değeri, ortak akılla daha da artırmak için çalışıyoruz” diye konuştu.

Sürdürülebilirlik yatırımlarının kredi portföyü içerisindeki oranı %57’ye ulaştı.

Kredi portföyünün yarısından fazlası iklim değişikliğine uyumu gözeten sürdürülebilirlik temalı yatırımlardan oluşan TSKB, 2002 yılından bugüne finanse ettiği ve toplam yatırım tutarı 9 milyar ABD Doları’na ulaşan 211 yenilenebilir enerji projesi için toplam 3,4 milyar ABD Doları taahhütte bulundu. Enerji verimliliği başta olmak üzere kaynak verimliliği alanında ise bugüne kadar 122 projeye 750 milyon ABD Doları seviyesinde finansman sağladı.

Türkiye’nin ilk Yeşil/Sürdürülebilir Tahvil İhracı ile bir ilke imza attı

İklim değişikliğine çözüm üreten yatırımlara sağladığı finansman olanaklarıyla, düşük karbonlu ekonomiye destek veren TSKB, 2016 yılında Türkiye’nin ilk ‘Yeşil/Sürdürülebilir Tahvil’ (Green/Sustainable Bond) ihracını hayata geçirdi. Geleceği koruyarak üretenlerin yanında olan TSKB’nin Yeşil/Sürdürülebilir Tahvil ihracına, 317 uluslararası kurumsal yatırımcıdan planlanan tutarın 13 katından fazla talep gelirken, ihraç Global Capital ve International Financing Review (IFR) tarafından “Yılın Yeşil/Sürdürülebilir Tahvili” ödüllerine layık görüldü. TSKB, 2016’da sürdürülebilirlik alanındaki başarılarına bir yenisini daha ekleyerek, London Stock Exchange ve Financial Times’in ortak sahipliğindeki bağımsız organizasyon FTSE’nin Aralık 2016’da kurduğu FTSE4Good Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi’ne dahil edildi. FTSE4Good Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi; çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim kriterlerini karşılayan şirketlerin performansını ölçerek bu şirketlere yatırım yapmayı kolaylaştırmayı amaçlıyor.