search

TSKB’nin Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu 9,40’a yükseltildi

25 Ekim 2013
- 2 dk Okuma

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanmış bulunan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne sürekli ve tam uyumu hedefleyen Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.’nin (TSKB), Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu 10 üzerinden 9,40’a yükseltildi.

Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) lisansıyla BİST Kurumsal Yönetim Endeksi'nde yer alan şirketleri kapsayan kurumsal yönetim derecelendirme çalışmasında, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.’nin (TSKB) Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu 10 üzerinden 9,40’a yükseltildi. TSKB aldığı bu notla SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne paralel olarak çalışmalarını sürdürdüğünü kanıtladı.

Adil, şeffaf, sorumlu ve hesap verebilir olmanın, gerek ulusal ve uluslararası sermaye piyasalarının gelişmesi, gerekse Banka ve paydaş kitlesinin menfaatleri açısından son derece önemli olduğuna inanan TSKB, bu konuyu dinamik bir süreç olarak yürütüyor ve bu doğrultuda sürekli iyileştirmeler yapıyor.

TSKB Genel Müdürü Özcan Türkakın, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, “TSKB olarak kurumsal yönetimi, bankacılığın sorumlu bir anlayışla icrasında önemli bir temel taşı olarak kabul etmekteyiz. Aldığımız sonuç, doğru yolda olduğumuzun somut bir göstergesi. İlerleyen yıllarda Kurumsal Yönetim İlkeleri gerekliliklerini daha da artırarak uygulayıp, Bankamızın birçok alanda olduğu gibi bu alanda da örnek kuruluş olmasını hedefliyoruz” dedi.