search

“Türk Finans Sektöründe Sürdürülebilirlik” TSKB, UNEP FI ve TBB önderliğinde Tartışıldı

8 Ekim 2010
- 3 dk Okuma

Çevre politikalarını sürdürülebilirlik felsefesinin temeli olarak gören ve Türkiye’nin ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi sertifikasına sahip ilk bankası olan Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ana sponsorluğunda “Türk Finans Sektörü için Çevresel ve Sosyal Risk Yönetimi” semineri düzenlendi. UNEP Finance Initiative (UNEP FI) ve Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) eş düzenleyici olduğu seminerde, kredi ve yatırım projelerinde çevresel ve sosyal risklerin göz önünde bulundurulması, risk analizlerinin etkin bir şekilde uygulanması için bir sonraki adımın belirlenmesi, stratejiler ve araçlar aracılığıyla katılımcılara rehberlik edilmesi konuları konuşuldu.

TSKB’nin ana sponsorluğunda ve ortak düzenleyiciliğinde, 8 Ekim’de TSKB Cennet Bahçesi’nde gerçekleştirilen seminere, TSKB Mühendislik Müdürü Hülya Kurt, HVB/Unicredit Group Çevresel ve Sosyal Risk Praktisyoneri Karen Wendt ve UNEP FI Eğitmeni Christina Wood konuşmacı olarak katıldı.

Finans sektöründen yöneticilerin katıldığı seminerde, kredilendirme sürecinde yatırım projelerine ait çevresel ve sosyal risklerin neler olduğu ve bu etkilerin nasıl azaltılabileceği ve nasıl izleneceği konuşuldu. Seminerin temel amacını ise; yatırım kararlarının değerlendirilme ve etüt edilme aşamalarında sadece finansal konuların değil aynı zamanda çevresel ve sosyal konuların da dikkate alınmasının ve bu konulardaki duyarlılığın artırılması gerekliliği oluşturdu.

“Sürdürülebilir Finans” ve “Uygulamada Çevresel ve Sosyal Risk” başlıklarıyla bölümlenen seminerde TSKB Mühendislik Müdürü ve Türkiye Bankalar Birliği Çevre Çalışmaları Grubu Başkanı Hülya Kurt, “TSKB’de Sürdürülebilirlik” başlıklı bir konuşma yaptı. Konuşmasında, TSKB’de proje değerlendirme aşamasında dikkat edilen çevresel ve sosyal parametlerin neler olduğuna, TSKB’nin bu alanda kurmuş olduğu Çevre Yönetim Sistemi altyapısına ve TSKB’nin Sürdürülebilir Bankacılık alanında yapmış olduğu çalışmalara ve projelere değinen Kurt konuşmasını şöyle sürdürdü; “Çevresel ve sosyal riskler artık global bir sorundur ve finans kurumları da sorunun bir parçasıdır. Biz TSKB olarak çevreye ve sürdürülebilir kalkınmaya olan duyarlılığımızla sektörümüze örnek olacak bir iş yapış biçimi sergiliyoruz. Bununla da yetinmeyip yaptığımız iş ortaklıklarıyla da bu alandaki gücümüzü geliştiriyoruz; buna en güzel örneklerden biri de UNEP FI’a üye olan tek Türk bankası olmamızdır. Bugün burada bir adım daha atarak Türk finans sektöründe konuyla ilgili bilinci artırmak için Türkiye Bankalar Birliği ile işbirliği yapmaktan son derece mutluyuz. ” dedi.

Daha sonra sözü alan UNEP FI Merkez ve Doğru Avrupa Program Yöneticisi Wei Peng ise yaptığı konuşmada, “Global olarak sürdürülebilir finans çalışmalarını arttırmak için Birleşmiş Milletler girişimcisi olarak, çevresel ve sosyal risk yönetimi ile ilgili kapasite yaratmak konusunda yerel bankalara destek olan Türkiye Bankalar Birliği ile birlikte çalışmaktan son derece mutluyuz.” dedi.

Seminer, kapanış konuşmaları ve sertifikaların verilmesinin ardından sona erdi.