search

“Yüksek Teknoloji Yüksek Hedeflerle Başarılır”

4 Mayıs 2018
- 3 dk Okuma

Forum İstanbul’un 17’incisi bu yıl 3-4 Mayıs tarihlerinde “2023’e 5 kala: Dünya ve Türkiye” başlığıyla gerçekleşti. “Sanayinin Dönüşümü: Yüksek Teknoloji Temelli Üretim” başlıklı oturumda konuşma yapan TSKB Ekonomik Araştırmalar Müdürü Burcu Ünüvar, Türkiye’de sanayinin dönüşümünün etki alanlarına dikkat çekti. Bu süreçle birlikte katma değer, kaynak verimliliği ve kapsayıcı büyüme konularının ön plana çıktığını söyleyen Ünüvar, “İnsan dönüşür, sanayi dönüşür, bir ülke dönüşür. Yüksek teknoloji aslında yüksek hedeflerle başarılır” dedi.

Forum Istanbul 2018, 3-4 Mayıs tarihlerinde, “2023’e 5 kala: Dünya ve Türkiye” başlığıyla gerçekleştirildi. Geniş katılımın olduğu konferansta iki gün boyunca süren oturumlarla, sektör profesyonelleri, bürokratlar ve akademisyenler Türkiye ekonomisini tartıştı. Konferansın ikinci günü gerçekleşen, “Sanayinin Dönüşümü: Yüksek Teknoloji Temelli Üretim” başlıklı oturumda konuşan TSKB Ekonomik Araştırmalar Müdürü Burcu Ünüvar, endüstri 4.0’ın ekonomide yaratığı dönüşüme değindi.

Sanayi ve teknoloji hızla değişirken, iktisadın temel unsurlarının değişmediğine dikkat çeken Ünüvar, beşerî sermayenin en önemli unsurlardan biri olmaya devam ettiğini söyledi. Ünüvar şunları söyledi: “Her ülkenin kendi üretim faktörleri gelecek planları için önemli bir rol oynarken, bu üretim faktörlerinin rekabetçiliği artarak öne çıkıyor. Her alanda başarı için, kapsayıcı ve sürdürülebilir büyümenin orta vadeli bir bakışla planlanması önemli.”

‘Sanayinin dönüşümü önceliklendirilmeli’’

Her ülkenin kendi üretim faktörlerinin gelecek planları için önemli bir rol oynadığını belirten Ünüvar şöyle devam etti: “Sanayinin dönüşümü Türkiye için önceliklendirilmesi gereken alanlardan bir tanesi durumunda. Ancak, bu dönüşümün pek çok başka alandaki dönüşümün sonucu olduğu unutulmamalı. Diğer bir deyişle, biz aslında sanayide dönüşümü konuşurken, eğitimde dönüşümü, bölüşümde dönüşümü, katma değeri, kaynak verimliliğini ve kapsayıcı büyümeyi konuşuyoruz. Uzun bir “yapılacaklar” listesi var. “Yapılacaklar” listesinin tamamı aynı zamanda “yapılabilecekler” listesi. Yani Türkiye ekonomisi için doğru bir planlama ve kararlı adımlarla önemli bir fark yaratmak mümkün. İnsan dönüşür, sanayi dönüşür; bir ülke dönüşür. Yüksek teknoloji aslında yüksek hedeflerle başarılır.”