AR-GE ve İnovasyon

Katma değer yaratacak yüksek teknoloji yatırımlarına öncelik veriyor, AR-GE kapasitesinin artırılması ve inovatif girişimlerin geliştirilmesine destek oluyoruz.

AR-GE ve İnovasyon

Ülkemizin yüksek teknoloji düzeyine geçmesini sağlayacak AR-GE yatırımlarını destekliyoruz.

  • Doğrudan AR-GE yatırımı yapan & AR-GE merkezi olan firmalar
  • AR-GE merkezindeki makine, ekipman, personel, işletme giderleri de dahil olmak üzere tüm AR-GE yatırımları
  • Best Available Technologies (BAT) standardına uygun projeler

InnovFin Garanti Anlaşması

Avrupa Yatırım Fonu (EIF) ile birlikte geliştirdiğimiz InnovFin Garanti Anlaşması ile inovatif yatırımları veya yeni bir sektöre giriş için yapılan yatırımları destekliyor, üretim süreçlerini iyileştirmeye yönelik yatırımları finanse ediyoruz. InnovFin modelinde TSKB finansmanını, EIF garantisiyle birlikte sunuyoruz.

  • İnovatif KOBİ ve OBİ
  • İnovatif yatırımlar
  • Yeni bir sektöre giriş için yapılan yatırımlar
  • Üretim süreçlerini iyileştirmeye yönelik yatırımlar
  • Faaliyet giderlerinin minimum %10’u AR-GE harcamalarına ayrılan firmaların işletme giderleri ve yatırım harcamaları

cevreciyiz.com , Türkiye’nin sürdürülebilir bankası TSKB tarafından desteklenmektedir.