search

Enerjiyi verimsiz kullanıyoruz!

14 Aralık 2012
- 2 dk Okuma

Enerji verimliliğinin en önemli göstergesi olan enerji yoğunluğu, OECD ülkelerinde ortalama 0,18 iken Türkiye’de 0,27 civarında bulunuyor. Diğer bir deyişle, Türkiye aynı değerde milli gelir yaratmak için OECD ülkelerine kıyasla %50 daha fazla enerji kullanıyor.

Enerji verimliliği yatırım projelerinin finansmanında öncü role sahip olan TSKB, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı ve enerji verimliği sektöründe dünya çapında faaliyet gösteren Quebec-Kanada merkezli Econoler firmasının üst düzey temsilcileri ile Türkiye’ye bu alanda fon sağlayan uluslararası finans kuruluşlarının temsilcilerini, 13 Aralık Perşembe günü, TSKB Cennet Bahçesi’nde düzenlediği Enerji Verimliliği Konferansı’nda özel sektör temsilcileriyle buluşturdu.

TSKB Genel Müdürü Fevzi Onat, açılışta yaptığı konuşmada, Banka olarak enerji verimliliği konusunda bilinç düzeyini artırmayı ve yatırımcılara bu konudaki tecrübelerini aktarabilmeyi görev kabul ettiklerini belirterek, bu anlamda “Enerji Verimliği Konferansı” ile önemli bir platform yarattıklarına inandığını söyledi. Onat, “TSKB olarak, yatırım projelerinin finansmanı konusunda yıllardan beri sürdürmüş olduğumuz öncü rolü, son yıllarda enerji projelerinin finansmanına yoğunlaştırdık. Bu alana ayırdığımız finansmanı üç yılda 0’dan %5’e çıkardık. 2009’dan bugüne kadar 28 farklı enerji verimliliği projesini finanse ettik; bu projelerle sağlanacak enerji tasarrufu 188.000 hanenin bir yıllık ısınma ihtiyacına karşılık geliyor” dedi.

Konferansta ayrıca T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Erdal Çalıkoğlu, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Elvan Olgun, Econoler Genel Müdürü Pierre Langlois, Econoler Enerji Verimliliği İş Geliştirme Müdürü Ivan Gerginov, KfW Ankara Ofisi Direktörü Dr. Marion Kneesch, AFD Türkiye Direktörü Laurent Duriez ve IFC Sürdürülebilir Enerji Uzmanı Martin Dasek, dünyada ve Türkiye’de enerji verimliliği uygulamaları ve finansmanı konularında bilgi ve deneyimlerini paylaştı.