search

Fırsat Eşitliğinin Kapsayıcı Kalkınmadaki Rolü Tartışıldı

5 Mart 2019
- 3 dk Okuma

TSKB ve AFD, üç yıldır düzenliği fırsat eşitliği ve kadın istihdamı temalı konferanslarına bu yıl “Kapsayıcı Kalkınma için Fırsat Eşitliği” başlığıyla devam etti. Konferansın açılış konuşmasını yapan TSKB Genel Müdürü Suat İnce, fırsat eşitliğinin kalkınmadaki rolüne dikkat çekerek, “Kalkınma, başta kadınlar olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin katılımıyla gerçekleşebilecek bir hedef. Biz de TSKB olarak özel sektöre sunduğumuz finansal desteklerimiz ve danışmanlık hizmetlerimizle uzun yıllardır ev ödevimizi tüm titizliğimizle yapmaya devam ediyoruz. Bu yönde global iş ortaklarımızdan gelen destek ve ilave finansman kaynakları motivasyonumuzu daha da artırıyor” dedi. AFD Türkiye Grup Direktör Yardımcısı Emilie Huang ise, sürdürülebilir kalkınmaya giden yolda önemli bir rol oynayan cinsiyet eşitliğinin, insani bir yükümlülük olmasının yanı sıra, firmalar için de önemli bir yatırım alanı yarattığının altını çizdi.

Kadın dostu kredi programıyla şirketleri kadın istihdamına yönelik somut ve ölçülebilir adımlar atma konusunda destekleyen Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası (TSKB) ve Fransız Kalkınma Ajansı (AFD), düzenledikleri “Kapsayıcı Kalkınma için Fırsat Eşitliği” başlıklı konferansla fırsat eşitliğin önemine bir kez daha dikkat çekti. Üç yıldır düzenlenen konferans serisinde bu yıl Türkiye’nin başarılı kadın girişimcilerinden Koton Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz da konuk konuşmacı olarak deneyimlerini paylaştı. Fransız Sarayı’nda düzenlenen konferansta üç farklı oturumla fırsat eşitliği çok yönlü tartışıldı.

“Kadınların işgücüne katılımı Türkiye için önemli bir fırsat”

Konferansın açılış konuşmasını yapan TSKB Genel Müdürü Suat İnce, kalkınmanın başta kadınlar olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin ekonomideki aktif rolüyle mümkün olabileceğinin altını çizdi. İnce şöyle devam etti: “Bunun bilinciyle biz de TSKB olarak kalkınma hedefimizi sürdürülebilirlik ve kapsayıcılık temelinde gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Bu çerçevede, AFD ile iki yıl önce temelimi attığımız kadın istihdamı kredi programımız, kapsayıcı finansman konusunda ülkemize örnek teşkil ediyor. Ortak tasarladığımız kredi teması çerçevesinde temin ettiğimiz 100 milyon Euro tutarındaki krediyle; kadın istihdamı, iş sağlığı ve güvenliği konularını odağına alan bir sosyal kalkınma projesi başlattık. Aradan geçen iki yılda kredi sağladığımız şirketlerde kredi kullanım sonrası kadın istihdamı yüzde 20’ye yakın seviyede arttı. Sadece 100 milyon Euro’luk fonla sağlanan bu gelişim kuşkusuz memnuniyet verici. Fakat asıl sevindirici olan, bu konudaki potansiyeli ortaya koymuş olmak.”

Kadınların işgücüne katılımın tüm dünyada olduğu gibi Türkiye için de önemli fırsatlar barındığına dikkat çeken İnce, “Biz de TSKB olarak özel sektöre sunduğumuz finansal desteklerimiz ve danışmanlık hizmetlerimizle uzun yıllardır ev ödevimizi tüm titizliğimizle yapmaya devam ediyoruz. Bu yönde global iş ortaklarımızdan gelen destek ve ilave finansman kaynakları motivasyonumuzu daha da artırıyor. Diğer yandan, gerek politikalarımız gerek proje ve uygulamalarımızla, kendi kadın dostu şirket karnemizi yüksek tutmak yönünde sorumluluk alıyoruz. Ülkemizin kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınması için fırsat eşitliği ve kadın istihdamına yönelik desteğimizi sürdüreceğiz” dedi.

“İhtiyaç duyulan değişimin gerçekleştirilmesinde finansal kurumların rolü önemli”

Konuşmasında cinsiyet eşitliğinin, yatırımların finansmanında dikkate alınan sosyal etki faktörleri arasında öncelikli bir konumda olduğuna dikkat çeken AFD (Fransız Kalkınma Ajansı) Grup Türkiye Direktör Yardımcısı Emilie Huang, “Cinsiyet eşitliği konusunda ihtiyaç duyulan değişimin gerçekleştirilmesinde, finansal kurumların önemli bir rolü olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Her boyutuyla kadın istihdamı ve fırsat eşitliği

Konferans konuk konuşmacı olarak yer alan Koton Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz, fırsat eşitliğinin önemini vurguladı. Ardından gerçekleşen ilk oturumda üç kadın ekonomist, fırsat eşitliğinin ve kadın istihdamının ekonomik boyutuna dikkat çekti. Moderatörlüğünü TSKB Baş Ekonomisti Burcu Ünüvar’ın üstlendiği oturumda TÜSİAD Baş Ekonomisti Dr. Zümrüt İmamoğlu ve TOBB Üniversitesi, İktisat Bölümü’nden Dr. Güneş Aşık konuşmacı olarak yer aldı.

İkinci oturumda TSKB Kurumsal İletişim Müdürü Canan Coşkun ve SKD Türkiye Genel Sekreteri Konca Çalkıvik TSKB, AFD ve SKD Türkiye işbirliğiyle hayata geçen Eşit Adımlar Platformu’nu anlattı. Fırsat eşitliğine dair başarılı örnekler sunarak ekonominin tüm aktörlerini cesaretlendirmeyi hedefleyen Eşit Adımlar Platformu (www.esitadimlar.com) içerdiği araştırma sonuçları, yol haritaları ve güncel uygulama örnekleri ile fırsat eşitliği konusunda gelişim alanı yaratmak isteyen tüm firmalara rehber olmak üzere yola çıktı.

Son oturumda ise TED Üniversitesi, Ekonomi Bölümü’nden Dr. Semih Tümen’in moderatörlüğünde Cinsiyet Eşitliğine Odaklanmış Kalkınma Modelleri tartışıldı. AFD Bankacılık ve Finans Sektörü Proje Sorumlusu Julie Guillonneau, IBRD Sosyal Kapsayıcılık Platformu Lideri Ximena V. Del Carpio, EBRD Cinsiyet Eşitliği Programı Türkiye Koordinatörü Özen Tümer ve IFC Cinsiyet Eşitliği ve Özel Sektör Uzmanı Sammar Essmat kadın dostu finansman yönünde hayata geçirdikleri dikkat çeken örnekleri ve ölçüm mekanizmalarını katılımcılarla paylaştı.

Konferans Fransa İstanbul Başkonsolosu Bertrand Buchwalter ev sahipliğinde gerçekleşen Dünya Kadınlar Günü Resepsiyonu ile son buldu.