search

Tek Seferlik Ödeme İşlemleri

14 Haziran 2016
- 3 dk Okuma

6493 SAYILI KANUN KAPSAMINDA TEK SEFERLİK ÖDEME İŞLEMLERİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine ilişkin olarak Bankamızca sunulacak ödeme hizmetleri aşağıda belirtilmiştir.

  • EFT
  • Virman (Türk Lirası ya da döviz cinsinden)
  • Döviz Transferleri ( Bankamızın hesap açtığı konvertibl döviz cinslerinden)

Aşağıda belirtilen hususlar Tek Seferlik Ödeme İşlemlerine ilişkin işlem öncesi bilgilendirmedir.

Ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Müşteri tarafından sunulması gereken bilgiler;

Müşterilerden alınan talimatların Bankamıza hitaben yazılmış olması, hesapta yetkili kişiler tarafından imzalanmış olması ve talimat içeriğinde aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekmektedir:

1- Tarih

2- Müşterinin hesap numarası

3- İşlem tutarı

4- Para birimi

5- Alıcı Banka adı

6- Alıcı Banka şubesi (IBAN bilinmiyorsa)

7- Alıcının adı soyadı veya ünvanı

8- Alıcı IBAN no (veya hesap/ kredi kart no)

9- Alıcının T.C. kimlik numarası (TCKN), Yabancı Kimlik Numarası (YKN), Vergi Kimlik Numarası (VKN)

10- Alıcı adres bilgileri, iletişim bilgileri

11- IBAN bilinmiyor ise bilmediğinin beyanı

12- Muhabir masrafının kime ait olacağı bilgisi (döviz transferleri için)

Banka’nın işlemin mahiyetine göre ek bilgi ve belge sunulmasını isteme hakkı saklıdır.

Ödeme Emrinin Alınma Zamanı Ve Ödeme Emrinin En Son Kabul Edileceği Zaman

Müşteri tarafından iletilen ödeme emrinin Banka’ya ulaştığı an, ödeme emrinin alındığı andır. Bu an, iş günü dışında ise, ödeme emri, izleyen ilk iş günü alınmış sayılır. Müşteri, ödeme emrini iş günü içinde en geç saat 16:00’a, yarım iş günlerinde ise 11:00’a kadar Banka’ya ulaştırabilir. Bu saatten sonra, Banka tarafından alınan ödeme emri, ertesi iş günü Banka’ya ulaşmış sayılır. Ödeme emrinin belirli bir günde, belirli bir dönemin sonunda veya Müşterinin ödemeye ilişkin fonları banka tasarrufuna bıraktığı günde gerçekleştirilmesinin kararlaştırılması halinde, ödeme için kararlaştırılan gün ödeme emrinin alınma zamanı olarak kabul edilir. Kararlaştırılan günün iş günü olmaması halinde, ödeme emri izleyen ilk iş günü alınmış sayılır.

Ödeme İşleminin Azami Tamamlanma Süresi

Banka, Ödeme işlemlerini Müşteri’nin talimatı üzerine, mücbir sebepler ve/veya kendi kusurundan kaynaklanmayan sebepler dışında azami dört iş günü içerisinde gerçekleştirir. Banka, alıcının ödeme hizmeti sağlayıcısının yurt dışında bulunması halinde, ödeme işleminin tutarını yedi iş günü içerisinde alıcının ödeme hizmeti sağlayıcısının hesabına aktarır.

Ödenmesi Gereken Ücretler

Banka tarafından verilecek ödeme hizmetlerine ilişkin Müşteri tarafından ödenmesi gereken ücretler Ürün ve Hizmet Tarifesi’nde, yer almaktadır. Taraflar ayrıca işlem özelinde ücret belirleyebilirler.

Ödeme Hizmetiyle İlgili Olarak Uygulanacak Döviz Kuru

Banka ile müşteri arasında bankanın işlem anındaki kurları uygulanır. Bankanın uyguladığı kurlarda meydana gelecek değişiklikler müşteriye herhangi bir bildirim yapılmaksızın banka tarafından derhal uygulanır.