search

Türkiye Enerjisini Güneşten Sektör Desteğini TSKB’den Alıyor

17 Mayıs 2019
- 3 dk Okuma

Türkiye’nin kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınması için değer yaratan TSKB, yenilenebilir enerji projelerini desteklemeye öncelik veriyor. Bu çerçevede, Türkiye’de yenilenebilir enerjinin geliştirilmesi ve tesisi için rüzgar, hidroelektrik, biyokütle, jeotermal enerji projelerinin yanı sıra güneş enerjisi projelerinin finansmanında da yer alan banka, uluslararası kalkınma finansmanı kuruluşlarından sağladığı fonlarla, kurumsal müşterilerinin sürdürülebilir yatırımlarına nitelikli finansman desteği sunuyor.

Güneş enerjisi projelerinin finansmanında diğer enerji projelerine benzer şekilde proje finansmanı yaklaşımını benimseyen TSKB, projenin yaratacağı nakitle, kredinin geri ödenmesini hedefliyor. Yatırımın geri dönüş süresini baz alarak kredinin vadesini belirliyor ve geri ödeme koşullarını bu kapsamda şekillendiriyor. Uluslararası ve uluslarüstü kaynaklardan sağladığı fonların yarattığı avantajla Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlıyor.

TSKB’nin bugüne kadar bu alanda sağladığı krediler hakkında bilgi veren TSKB Genel Müdür Yardımcısı Hasan Hepkaya, “İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Ege, Akdeniz, Marmara ve Doğu Anadolu bölgelerinde olmak üzere yaklaşık toplam 200 MW kurulu gücündeki 200’den fazla projeyi analiz ederek 134 MW kurulu gücünde 137 adet güneş enerjisi santralinin finansmanını gerçekleştirdik. 2019 ve 2020 yılında lisanslı GES’lerin de yoğunlukla devreye girmesini beklediğimizden finanse edeceğimiz lisanslı GES projeleri ile birlikte bu rakamların artmasını bekliyoruz” dedi.

Türkiye’nin enerji arzında yenilenebilir enerjiye önem vermesinin bir işareti olarak hayata geçirilen Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) ile sektörün Türkiye’de ivmeli bir biçimde gelişim gösterdiğine değinen Hepkaya şöyle devam etti: “Türkiye’nin 2019 yılı Mart sonu itibarıyla güneş enerjisi toplam kurulu gücü 5238.8 MW’a ulaşmış durumda bu da yaklaşık 5 milyar dolarlık bir yatırıma karşılık geliyor. TSKB olarak 2002 yılından bu yana, ülkemizde yenilenebilir enerji alanında gerçekleştirilen projeleri uzun vadeli kaynak aktarmak suretiyle destekliyoruz. Kaynak aktardığımız enerji projeleri ise hidroelektrik santrallerinden güneş, rüzgar ve jeotermal enerji santraline kadar çeşitlilik gösteriyor. Kredi portföyümüzün yaklaşık %74’ü direkt olarak sürdürülebilirliğin finansmanına ilişkin tutardan oluşuyor. TSKB olarak 2003-2018 yılları arasında finansman sağladığımız enerji projelerinin toplam yatırım tutarı yaklaşık 10 milyar ABD Doları olup, bu projeler için TSKB tarafından taahhüt edilen kredi tutarının yaklaşık olarak 4,4 milyar ABD Dolar olduğunu söyleyebiliriz. Bugün gelinen noktada Banka olarak, 290 adet yenilebilir enerji projesi finanse ettik. Kurulu gücü 6.066 MW olan bu projelerle Türkiye toplam yenilenebilir enerji kurulu gücünün %13’ünün finansmanında yer aldık. Güneş enerjisi özelinde ise TSKB olarak şimdiye kadar kullandırdığımız kredilerle 134 MW kurulu gücünde, toplam 136 adet GES projesini finanse ettik.”

2019 yılı Mart ayı itibarıyla Türkiye’de lisanslı ve lisanssız güneş enerjisi santrali sayısının 6.184 ve bu santrallerin toplam kurulu gücü 5.316 MW olduğunun bilgisini veren Hepkaya, 2018 yılında güneş enerjisi santrallerinden üretilen elektrik miktarının yaklaşık 7.836 GWh ve 2019 yılı ilk üç ayında güneş santrallerinden üretilen elektriğin toplamı ise 1.803 GWh olduğunu söyledi. Hepkaya 2018 yılında Türkiye’nin toplam üretilen elektriğinin %2,6’sının güneş enerjisi santrallerinden elde edilmiş durumda olduğunu söylerken güneş enerjisi kredisi almak isteyenlerin sağlaması gereken şartları ve belgeleri şöyle sıraladı: “Lisanssız GES projeleri için çağrı mektubu, lisanslı GES projeleri için ön lisans belgesi ve her iki proje türü için ise fizibilite çalışmaları, tedarikçi firma bilgileri, imar izni, proje onayı, tapu bilgileri ve projeyle ilgili diğer gerekli yasal izinlerin kredi tahsis aşamasında temin edilmesi gerekiyor. Başvuru yapan sponsor firmaların da enerji sektöründe bilgi sahibi, tecrübeli ve finansal verileri açısından kredilendirebilir firmalar olmasına dikkat ediyoruz.”